Debatt

Steinar Pleym Pedersen: Myrseth har ikke respekt for vårt standpunkt

Jeg reagerer på Myrseths lettvinte måte å karakterisere oss «trauste» Ap-medlemmer på. Dette er merkelig, når vi samtidig leser at Aps oppslutning på meningsmålingene er på et historisk lavmål. Jeg er bekymret for prosessen i Helse Nord, men kanskje enda mer for partiet jeg er så glad i, skriver Steinar Pleym Pedersen.

Det kan bli store endringer i sykehustilbudet i Nord-Norge. Aps helsepolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, tror likevel at partiets lokalpolitikere vil bidra konstruktivt. Det provoserer innleggsforfatteren.
Det kan bli store endringer i sykehustilbudet i Nord-Norge. Aps helsepolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, tror likevel at partiets lokalpolitikere vil bidra konstruktivt. Det provoserer innleggsforfatteren.Foto: Peter Mydske/Stortinget
Steinar Pleym Pedersen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I Altinget 27. februar er Aps helsepolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, med flere intervjuet om Helse Nord sitt vedtak knyttet til fremtidige sykehustilbud i Nord-Norge. Jeg har arbeidet i ulike funksjoner i helsevesenet i Nord-Norge i over 40 år. Både i kommuner og sykehus. Flere år som leder på begge nivå. Ap-medlem har jeg vært i 50 år.

Jeg reagerer på Myrseths lettvinte måte å karakterisere oss «trauste» Ap-medlemmer på. Dette er merkelig, når vi samtidig leser at Aps oppslutning på meningsmålingene er på et historisk lavmål.

Jeg tror Myrseths holdning vil føre til det verre for Ap, dessverre.

Les også

Myrseth har ikke respekt for vårt standpunkt

Hun ser ut til å mene at vi som er sterkt uenig i måten saken er behandlet på i Helse Nord, skal endre standpunkt og gi tilslutning til saken når «klokskap og fornuft» tar fatt i oss.

Cecilie Myrseth; her feiler du, og jeg oppfatter deg som ikke å ha respekt for vårt standpunkt.

Steinar Pleym Pedersen
Ap-medlem

Cecilie Myrseth; her feiler du, og jeg oppfatter deg som ikke å ha respekt for vårt standpunkt. Det er arrogant og frekt.

Myrseth har rett i at endring må til. Endring er en prosess som bør foregå kontinuerlig, og med likeverdig deltakelse med alle involverte. Det er jeg enig i.

Det saken per nå dreier seg om i Nord-Norge, er totalt fravær av involvering. Det er nettopp derfor ordførere, ulike organer og enkeltpersoner har ytret seg sterkt uenig i prosessen.

Ser på faktagrunnlaget på en annen måte

Styret i Helse Nord har vedtatt at situasjonsbeskrivelsen, som med en annen formulering kan kalles faktagrunnlaget, legges til grunn for det videre arbeidet. Her er kjernepunktet.

Hvorfor har Helse Nord kjørt ensidig frem for nettopp å sikre at deres ensidige vurdering av faktagrunnlaget skal legges til grunn for det videre arbeidet? Kan det være en mulighet for at fastleger, kommuneoverleger, kommunedirektører og Ap-medlemmer rundt i nord ser på faktagrunnlaget på en annen måte?

Svaret er innlysende JA.

Les også

Situasjonsbeskrivelsen er ensidig utarbeidet

Det betyr, vil jeg påstå, at situasjonsbeskrivelsen er ensidig utarbeidet, og i tråd med ønsket mål. Vel 1100 ledige stillinger i Helse Nord er blitt et «mantra» i saken. Men hvordan er en kommet fram til dette tallet, og er åtte–ti prosent ledighet i en bemanning katastrofal?

Vel 1100 ledige stillinger i Helse Nord er blitt et «mantra» i saken.

Steinar Pleym Pedersen
Ap-medlem

Jeg spør: Er tallet 1100 fremkommet som en «dagsmåling», altså et bruttotall – eller er det korrigert for ulike permisjoner, utdanninger, sykefravær m.v? Og hva med rekrutteringsutfordringer i kommunene? De er tilstede, og det indikerer at samhandling på dette feltet også er viktig.

Cecilie Myrseth jubler over prosessen og vedtaket i Helse Nord. Helse Nord RHFs visjon ble i fjor endret til: «Sammen om helse i nord» og lagspill ble tatt inn som verdi. Å planlegge sammen, er kravet til kommuner og spesialisthelsetjenesten ved opprettelsen av helsefellesskapene.

Mener du, Cecilie Myrseth, at dette følges opp av Helse Nord?

Ap er tilhenger av grasrotas meninger

Jeg har vært medlem av både kommunestyre og formannskap i en middels stor nordlandskommune. Jeg vil mene at jeg kjenner til både politiske og administrative prosesser.

Jeg kjenner Arbeiderpartiet som en sterk tilhenger av grasrotas meninger, og et parti som alltid er på søken etter hva folk og medlemmer mener. Her blir vi overkjørt fullstendig.

Ap sliter mer enn noensinne. Det er ikke enkelt, det forstår jeg. Men å manøvrere i ureint farvann, forutsetter stø kurs.

Jeg beklager å si det: Cecilie Myrseth bidrar til grunnstøtinger i farvann hun kunne håndtert om hun hadde sett samfunnsoppdraget sitt på annen måte.

Jeg er bekymret for prosessen i Helse Nord, men kanskje enda mer for partiet jeg er så glad i.

Omtalte personer

Cecilie Myrseth

Fiskeri- og havminister (Ap)
Profesjonsstudium i psykologi (Universitetet i Tromsø 2015)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00