20. september 2023
Høringsfrist: forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forlag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og utlendingsinternatforskriften.

Departementet forslår en permanent løsning der ansvaret for å ha tilbud om helsetjenester for internerte i utlendingsinternat blir lagt til kommunen der internatet ligger.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00