4. mars 2024
Høringsfrist: forskriftsfeste krav til forsvarlig innkvartering fra arbeidsgiver

Arbeidstilsynet sender på høring et forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker. Forslaget er et nytt kapittel 3A i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. 

0:000:00