6. mai 2024
Publisering av Altingets mai-måling fra Opinion

Altinget publiserer den månedlige meningsmålingen fra Opinion.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00