12. april 202423:55 - 23:55
Høringsfrist: Rapport fra ekspertgruppen om åpenhet - økt åpenhet, medvirkning og kompetanse

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rapport fra ekspertgruppen om åpenhet med tittelen «Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse». Ekspertgruppen ble nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 07.07.2023 og la frem sin rapport 15.02.2024.

0:000:00