11. mars 2024
Høringsfrist: forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i samråd med Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, sender på høring forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven. Forslagene skal bidra til å redusere ankomstene av fordrevne fra Ukraina til Norge.

Det foreslås å redusere introduksjonsstønaden for par uten barn, å innføre krav om forutgående medlemskap i folketrygden for rett til grunn- og hjelpestønad, å innføre krav om forutgående medlemskap i folketrygden for rett til engangsstønad og å innføre krav om botid for personer mellom 19 og 24 år for å få tannhelsetjenester med redusert egenbetaling.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00