Randi Rosenqvist

Psykiater
Rettspsykiater i Kriminalomsorgen. Leder av Den rettsmedisinske kommisjon. Overlege ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.
Meritter: Kommandør av St. Olavs Orden.
Utdannet: Spesialist i psykiatri.
Fødested: Chicago

25. mai 1951

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00