Debatt

Biogass Norge: Klimautvalget overser morgendagens grønne jobber

Hvorfor sløse med knappe ressurser i stedet for å løfte biogass som en del av løsningen? Det tjener hverken norsk klimapolitikk eller ambisjonen om et grønt industriløft, skriver Pia Farstad von Hall og Nasrin Naimy fra Biogass Norge.

«Stortinget har gitt klare signaler til regjeringen om at vi trenger en norsk satsning på biogass, men lite skjer i praksis, fordi gode intensjoner ikke er nok», skriver Pia Farstad von Hall og Nasrin Naimy, hhv. daglig leder og politisk rådgiver i Biogass Norge.
«Stortinget har gitt klare signaler til regjeringen om at vi trenger en norsk satsning på biogass, men lite skjer i praksis, fordi gode intensjoner ikke er nok», skriver Pia Farstad von Hall og Nasrin Naimy, hhv. daglig leder og politisk rådgiver i Biogass Norge.Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Pia Farstad von Hall
Nasrin Naimy
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Allerede i fjor konkluderte en rapport fra Norsk institutt for bærekraftsforskning at det finnes et energipotensial for 10 TWh biogass i Norge. Det tilsvarer den samme mengde kraft som trengs for å elektrifisere tre Melkøya-anlegg, eller kraften fra fire Fosen-felt. Uten store naturinngrep. Dagens produksjon av biogass ligger på 0,7 TWh.

På tross av dette forbigås biogass i Klimautvalget sin rapport, som er ute på høring. Samtidig som det slås fast at all politikk og alle beslutninger må ta utgangspunkt i at alle ressurser er knappe, forblir biogass i blindsonen når man diskuterer viktige veivalg i klimapolitikken. Det har ikke Norge råd til! 

Les også

Ambisjoner blir ikke fulgt opp

Forbigåelsen av biogass illustrerer en gjennomgående utfordring i norsk klimadebatt. Ambisjoner om å nå nasjonale klimamål, blir ikke fulgt opp. Hverken av klare politiske signaler eller langsiktige rammevilkår for grønne industrier med sirkulære verdikjeder. Det er en hemsko for norsk næringsliv som er klare til å lede an i omstillingen til et nullutslippssamfunn, og for norsk klimapolitikk som trenger tilgang på kostnadseffektiv og konfliktfri fornybar energi. 

Skal vi lykkes, må biogass løftes frem som en del av løsningen.

Pia Farstad von Hall & Nasrin Naimy

Overser morgendagens grønne jobber

Økt produksjon av biogass kan bidra til å skape 16.000 nye industriarbeidsplasser i Norge. Med en knapphet på elektrisitet og ikke minst areal, er vi avhengig av å satse på næringer som lykkes med verdiskapning i en sirkulær økonomi. Nettopp her ligger grunnlaget for norsk biogassbransje. Vi vil utnytte alle ressursene på en god måte, uavhengig om det er husdyrgjødsel, matavfall eller fiskeslam. Alt skal med og er en ressurs i biogassproduksjon. Biogass er en problemløser og produsent av grønn energi. Men skal vi lykkes, må biogass løftes frem som en del av løsningen, og ikke forbigås i stillhet.

Fiskeslam kan gi 600 000 husstander med strøm

Hvis all politikk og alle beslutninger skal ta utgangspunkt i at alle ressurser er knappe, er det uforståelig at fiskeslam som kan forsyne inntil 600.000 husstander med strøm, er en ubrukt ressurs fra norske oppdrettsanlegg. 

Lite skjer i praksis fordi gode intensjoner ikke er nok.

Pia Farstad von Hall & Nasrin Naimy

Stortinget har gitt klare signaler til regjeringen om at vi trenger en norsk satsning på biogass, men lite skjer i praksis, fordi gode intensjoner ikke er nok.

Biogass vil skape en ny grønn industri, nye arbeidsplasser og mer fornybar energi i et kraftmarked som allerede er i underskudd. Derfor utfordrer vi Klimautvalget på deres forbigåelse av biogass: hvorfor sløse med knappe ressurser istedet for å løfte biogass som en del av løsningen? Det tjener hverken norsk klimapolitikk eller ambisjonen om et grønt industriløft. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00