LO-forbund legger vekk trussel om streik etter budsjettenighet om CO2-kompensasjon

Regjeringen og SV er enige om å styrke CO2-kompensasjonsordningen med 500 millioner kroner i revidert budsjett, forutsatt at staten og partene blir enige om framtidig innretning på ordningen. Industri Energi er glad for at SV og regjeringen lyttet til deres protester. 

Frode Alfheim, leder i Industri Energi, er fornøyd med å ha fått noe gjennomslag om CO2-kompensasjonsordningen i budsjettavtalen mellom SV og regjeringen.
Frode Alfheim, leder i Industri Energi, er fornøyd med å ha fått noe gjennomslag om CO2-kompensasjonsordningen i budsjettavtalen mellom SV og regjeringen.Foto: Heiko Junge / NTB
0:000:00