Norge uenige med andre land om karbonfangst – skrev ikke under uttalelse

17 land advarer mot å bruke karbonfangst og -lagring til å øke utvinningen av fossil energi i en ny uttalelse, som Norge ikke har skrevet under. – Det er ikke lurt å si fra seg disse mulighetene når vi skal lukke gapet til en utslippsbane som holder oss på 1,5 grader, sier klimaminister Espen Barth Eide.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) på vei til åpningen av hovedforsamlingen i FN tirsdag.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) på vei til åpningen av hovedforsamlingen i FN tirsdag.Foto: Pontus Höök / NTB
Elisabeth Bergskaug

Under høynivådelen av FNs generalforsamling sist uke, sendte 17 land i en høyambisjonskoalisjon for klimahandling ut en uttalelse med krav til utfasing av fossil energi, der de ba om at teknologi for rensing av CO2, som for eksempel karbonfangst- og lagring, ikke må brukes til å gi grønt lys til videre utvikling av fossil energi. 

Våre naboland Danmark, Finland og Island, samt de europeiske landene Frankrike, Spania, Irland, Østerrike, Belgia og Nederland har underskrevet uttalelsen. 

De skriver blant annet: 

«Det er behov for systematiske endringer i alle økonomiske sektorer, drevet av en global utfasing av fossil energi. Rensingsteknologier (abatement technologies) har en rolle å spille i å redusere utslipp, men teknologiens rolle i å avkarbonisere energisystemene er minimal. Vi kan ikke bruke det til å gi grønt lyst til å øke utvinningen av fossil energi.» 

Norge har tidligere underskrevet en rekke uttalelser fra samme høyambisjonskoalisjon, men ikke denne gangen.

Vi var uenige i omtalen av karbonfangst i resolusjonen, som vi mener er en helt avgjørende del av omstillingen til et utslippsfritt energisystem

Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skriver i en e-post til Altinget at Norge er aktivt med i koalisjonen, og at de hadde gode møter i New York sist uke. 

– Vi koordinerer oss der vi kan. Når det gjelder denne uttalelsen, valgte Norge, Tyskland, Sveits, Canada, Storbritannia og USA alle å avstå. Vi var uenige i omtalen av karbonfangst i resolusjonen, som vi mener er en helt avgjørende del av omstillingen til et utslippsfritt energisystem, skriver Eide. 

Videre skriver han at de foretrekker formuleringen G7-landene ble enige om i sin slutterklæring tidligere i år, om å fase ut all «unabated» fossil energi. Unabated kan her forstås som fossil energi uten karbonfangst og -lagring, eller urenset fossil energi.

Bruken av ordet unabated i slike erklæringer splitter det internasjonale samfunnet, og representerer en konfliktlinje i de internasjonale klimaforhandlingene. Les mer om det i denne artikkelen:

Les også

Eide: Bruker ikke karbonfangst til å fortsette som før 

Espen Barth Eide skriver til Altinget at verden kommer til å trenge alle verktøy vi har for å fjerne fossile utslipp fra energisystemene. 

– Norge vil arbeide aktivt for utfasing av all fossil energi uten CCS (karbonfangst og -lagring). Samtidig mener vi at det er viktig å ha CCS i verktøykassen for å kutte utslippene, sier klimaministeren.

Det er helt urealistisk å tenke seg at verdens olje og gassutvinning fortsetter som før, bare med CCS

Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister

Han tror karbonfangst og -lagring vil spille en større rolle på områder der det er vanskeligere å kutte utslipp enn i energisektoren, for eksempel innen produksjon av sement, stål og gjødsel, og avfallsforbrenning. 

– Men teknologien kan ha en viktig rolle i overgangen, for eksempel gjennom å sikre utslippsfritt blått hydrogen basert på naturgass. Det er ikke lurt å si fra seg disse mulighetene når vi skal lukke gapet til en utslippsbane som holder oss på 1,5 grader.  

Han fastholder at Norge ikke bruker karbonfangst og -lagring for å fortsette som før.

– Vi bruker ikke CCS som argument for å opprettholde status quo, det er helt urealistisk å tenke seg at verdens olje og gassutvinning fortsetter som før, bare med CCS.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS/NTB Scanpix

Fikk ikke taletid på FNs klimamøte 

Sist onsdag arrangerte FN et eget klimamøte, kalt Climate Ambition Coalition. Kun land «som har noe å komme med» fikk delta. Som krav for deltakelse måtte landene presentere konkrete og troverdige planer for å kutte utslipp, og omstille samfunnet fra bruk av olje, kull og gass til utslippsfrie alternativer, skriver NRK, som tidligere har skrevet at Norge ikke fikk taletid på møtet. 

SV, Venstre, MDG og Høyre har pekt på manglende klimahandling fra regjeringen som årsak i intervjuer med NRK, mens miljøorganisasjonene Greenpeace og WWF kaller det pinlig for Norge. 

12 av de 17 landene i høyambisjonskoalisjonen som skrev under uttalelsen fikk derimot taletid under møtet. Flere brukte anledningen til å gjenta budskapet om å fase ut fossil energi raskt, og ikke la rensingsteknologier forsinke utfasingen. 

Altinget har spurt klima- og miljøminister Espen Barth Eide om han tror Norges avslag på få tale på onsdagens klimamøte henger sammen med Norges rolle som en aktiv og ekspanderende olje- og gassprodusent. Eide svarer: 

Jeg mener vi hadde hatt gode innspill på møtet, men taletiden var forbeholdt de generalsekretæren mente hadde mest nytt å komme med. 

Det internasjonale energibyrået IEAs Net Zero-rapport fra 2021 viser at det ikke er rom for flere olje- og gassfelt hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Altinget har spurt Eide hvorfor dette ikke gjelder for Norge. 

Vi mener energiomstillingen kan gjøres uten noen tidfesting av stans i produksjonen av olje og gass, overgangen vil drives av redusert bruk og at alternativene erstatter fossil energi, svarer klimaministeren.

Presisering gjort 27.9, klokken 13.45: Det finnes ingen god direkte oversettelse av ordet unabated. I første versjon av artikkelen ble ordet oversatt til urenset. I oppdatert versjon er det presisert at ordet også kan forstås som uten karbonfangst og -lagring.

Les også

Omtalte personer

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00