Isak Lekve (38)

Forsker, Samfunns- og næringslivsforskning (NHH) og utreder i De Facto: Kunnskapssenter for fagorganiserte.
Fødested: Bergen

11. juli 1984 Hjemmeside

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon