Grunde Almeland
 svarer 
Lubna Boby Jaffery

Kan statsråden gjøre rede for hennes intensjoner med regelverket om pressestøtte?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1554 (2023-2024)

Kan statsråden gjøre rede for hennes intensjoner med regelverket om pressestøtte, og om hun vil foreta seg noe for å gjøre det lettere for små, frittstående medier å overleve?

Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, skrev i forrige uke en kommentar i egen avis, hvor han advarte mot maktkonsentrasjon i mediebransjen. Bakteppet var at både motemagasinet Melk og honning og det feministiske magasinet Altså nylig har gått konkurs. I sin kommentar viser Choi til at de tre største mediekonsernene i landet – Amedia, Schibsted og Polaris – kontrollerer 71 prosent av det norske avisopplaget. Choi mener konsekvensene av dette er likere journalistikk, mer deling av stoff og mindre konkurranse mellom avisene.

En gjennomgang Klassekampen har gjort, viser at to tredjedeler av pressestøtten i 2023 havnet i konserneide medier. Redaktører for flere frittstående medier har denne uken etterspurt endringer i pressestøtten. Den mener at dagens offentlige støtteordning i for liten grad tilgodeser medier som har valgt å stå utenfor de store konsernene. Tirsdag tok Subjekt-redaktør Danby Choi til orde for en egen tilskuddskategori for frittstående medier.

I onsdagens Klassekampen blir Hallingdølen omtalt som «djerve døler». Hallingdølen hadde tidligere en partnerskapsavtale med Polaris, som de nå har mistet. Hallingdølen prøver nå å klare seg som frittstående avis, men får ingen pressestøtte. Med et opplag på over 6000 eksemplarer er lokalavisen «for stor» til å få pressestøtte etter dagens kriterier. De bekoster dermed alt selv, fra utvikling og innovasjon til digital teknologi.

Lillian Holden, avisas redaktør, mener at Danby Choi er «spot on» når han setter fingeren på utfordringen. Hun tar til orde for en behovsprøvd tilskuddsordning og en pott man kan søke penger fra i tøffe tider.

Svar fra fredag 22. mars 2024

Intensjonen med regelverket om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, er å sikre til et bredt og sterkt mediemangfold i hele Norge. Norge har et betydelig mangfold av lokale, regionale og nasjonale medier. Staten bruker flere milliarder hvert år på å opprettholde dette mangfoldet gjennom direkte mediestøtte, indirekte mediestøtte gjennom momsfritak, avtalen med TV 2 som kommersiell allmennkringkaster og finansieringen av NRK.

Det er allerede elementer i dagens produksjonstilskuddsordning som skal sikre etableringsmuligheter for mindre aktører, blant annet får medier et ekstra tilskudd det første året de kommer inn i ordningen. Videre har regjeringen de siste årene styrket satsingen på lokalavisene. Forskriften om produksjonstilskudd ble revidert i fjor, og vi har åpnet for at flere mindre lokalaviser kan få tilskudd.

Representanten spør meg om jeg vil foreta meg noe for å gjøre det lettere for små, frittstående medier å overleve. Dersom han med dette sikter til at det bør etableres en egen tilskuddsordning for frittstående medier, så har jeg ikke intensjoner om det. Regelverket for produksjonstilskudd bør ikke diskriminere mellom ulike medier på grunnlag av eierskap. Det finnes mange gode grunner for at medier knytter seg til et konsern, eksempelvis samarbeid om tekniske løsninger for digital publisering og annonsering.

Mediebildet er stadig i endring, hvilket gjør at en alltid må vurdere hvorvidt regelverket bidrar til en treffsikker ordning. Forskriften om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier var nylig gjennom en omfattende revisjon. Jeg mener dette regelverket bør få virke en stund og ser det ikke som aktuelt med en større gjennomgang nå.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00