Debatt

YS-lederen: Det er lav lønn, ikke arbeidslinja som er problemet

I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte til helgen har debatten om den såkalte arbeidslinja gått høyt. Flere profilerte politikere har tatt til orde for å skrote hele linja. Det vil vi advare mot, skriver YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, advarer mot å skrote arbeidslinja, slik flere har tatt til orde for de siste ukene. 
Leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, advarer mot å skrote arbeidslinja, slik flere har tatt til orde for de siste ukene. Foto: YS
Hans-Erik Skjæggerud
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Alle partene i arbeidslivet stiller seg bak arbeidslinja, senest i sysselsettingsutvalget i 2021. Og det er det gode grunner for.  

Det er ikke oljen eller utbytte vi som samfunn lever av, det er verdiene hver enkelt av oss skaper gjennom arbeidskraften vår som er landets desidert viktigste formue. Derfor er det helt avgjørende at så mange som mulig bruker mest mulig av sin arbeidsevne. Høyest mulig sysselsetting er et tydelig tverrpolitisk mål. 

For å støtte opp om dette, har vi valgt å ha et trygdesystem, vår felles forsikringsordning, som er knyttet til arbeid. Blir du syk, mister jobben eller blir ufør, er ytelsesevne du mottar basert på hvor mye du har i inntekt. Forsikringspremien er skatten du betaler av inntekten din Jo mer du tjener, jo mer betaler du inn og jo høyere ytelse får du. Dette har flere fordeler.  

  • Det oppfordrer til yrkesdeltakelse 
  • Det sikrer legitimitet i hele befolkningen  
  • Det er rettighetsbasert og forutsigbart  

Det er dette som er arbeidslinja. Det skal lønne seg å være i arbeid, men dersom du faller ut av arbeidslivet, vil velferdsstaten sikre at du har inntekt til kunne leve et godt og verdig liv. Det er en avgjørende del av den norske modellen. 

Les også

Inkludering gir verdier til samfunnet

Arbeidslinja gjør også at vi i Norge bruker store ressurser på inkludering av flest mulig i arbeidslivet. Inkludering av mennesker som av ulike grunner bare kan jobbe litt, men ikke fullt, mennesker med ulik etnisitet, religion og alder etc. Inkludering og mangfold i arbeidslivet gir ikke bare verdi til samfunnet, men først og fremst til den enkelte person som får utnyttet sine evner og gjennom deltakelse kan oppleve mestring og egenverdi.  

Det hevdes at arbeidslinja er til hinder for å gi mennesker som ikke kan jobbe, et godt og verdig liv. Det mener vi i YS er å snu problemet på hodet.  

 

Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder

I debatten de siste månedene hevdes det av noen at arbeidslinja er til hinder for å gi mennesker som ikke kan jobbe et godt og verdig liv. Det mener vi i YS er å snu problemet på hodet.  

Lav lønn er problemet

Problemet er ikke arbeidslinja, men for lave lønninger i deler av arbeidslivet. Det siste tiåret har lønnen for de med lavest inntekt steget langt mindre enn lønnen for andre grupper. Jobber du i et lavtlønnsyrke og blir ufør kan trygda bli uforholdsmessig lav. I dyrtiden vi nå er inne i, opplever mange at de ikke får endene til å møtes, selv om de har jobbet og betalt skatt gjennom et langt yrkesliv.  

Vi må se på om det er nødvendig med ekstra tiltak for å avhjelpe dagens situasjon og om minstesatsene i trygdeytelsene er så lave at de skaper fattigdom. 

Et voksende lavtlønnssjikt

Men i stedet for å utfordre arbeidslinja som er avgjørende viktig for en sterk velferdsstat og inkludering- og mangfold i arbeidslivet, burde vi heller diskutere om vi har fått et voksende lavtlønnssjikt hvor belønningen for å jobbe framfor å motta trygd har blitt for liten.

Det har alltid vært viktig for oss å sørge for at de laveste lønningene henger med i den generelle lønnsveksten. Dessverre er det klare tegn på at vi ikke har lyktes godt nok med dette.

Det er flere årsaker til det, blant annet strukturelle endringer i arbeidslivet, arbeidsinnvandring, økt konkurranse mot utlandet og nye tilsettingsformer, for å nevne noen.  

Det er dette vi må ta tak i. Derfor er vi glad for at det er satt ned et lavtlønnsutvalg som kan bidra til å belyse dette. Vi bør ha en felles og kraftfull innsats for å hindre lavtlønnskonkurranse i arbeidslivet vårt. Det håper vi Arbeiderpartiet vil bidra til.

Vi bør ha en felles og kraftfull innsats for å hindre lavtlønnskonkurranse i arbeidslivet vårt. Det håper vi Arbeiderpartiet vil bidra til. 

Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder
 

Omtalte personer

Hans-Erik Skjæggerud

Leder av YS
Cand.mag

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024