Debatt

Aktivitørforbundet: Ikke kutt i lovpålagte aktivitetstilbud!

Tilrettelegging av aktivitet og motivering kan bygge opp den enkelte persons mulighet til å mestre aktiviteter og utvikle seg selv, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Derfor skal vi ikke ta bort eller redusere ressursene de eldre har, men isteden bygge videre på dem, skriver Tonje Tysgaard og Silja Holhjem fra Aktivitørforbundet.

«Alle mennesker har et potensial for å opprettholde eller forbedre sin funksjon og/eller livskvalitet, men mange er i behov av tilrettelegging og assistanse for å få dette til. Livet skal leves – hele livet, med opplevelse av fellesskap, mestring og glede. Og våre eldre som har lagt til rette for det livet vi lever, fortjener kun det beste vi kan tilby», skriver Tonje Tysland og Silja Holhjem, hhv. leder og nestleder i Aktivitørforbundet.
«Alle mennesker har et potensial for å opprettholde eller forbedre sin funksjon og/eller livskvalitet, men mange er i behov av tilrettelegging og assistanse for å få dette til. Livet skal leves – hele livet, med opplevelse av fellesskap, mestring og glede. Og våre eldre som har lagt til rette for det livet vi lever, fortjener kun det beste vi kan tilby», skriver Tonje Tysland og Silja Holhjem, hhv. leder og nestleder i Aktivitørforbundet.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Tonje Natalie Søgaard Tysland
Silja Devine Holhjem
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Å være i aktivitet er avgjørende for trivsel, helse og utvikling. Vi mennesker har et grunnleggende behov for å være i aktivitet. Alt et menneske gjør, innebærer en eller annen form for aktivitet. Fra du står opp om morgen til du legger deg om kvelden, er du i aktivitet. Spiser du, er du i aktivitet. Går du, så er du også i aktivitet. Aktivitet er rett og slett alt vi gjør! Det er ikke noe som endrer seg bare fordi man blir eldre.

Men aktivitet er dessverre ikke alltid en selvfølge. Mange eldre har varige eller forbigående utfordringer som kan gjøre det vanskelig å være i aktivitet. Det finnes mange forskjellige grunner til at eldre kan ha vansker med å utføre eller ta initiativ til aktiviteter. Det kan skyldes forhold hos den enkelte, som sykdom, skade eller redusert funksjonsevne som for eksempel ved demens, eller det kan skyldes forhold i omgivelsene som manglende nettverk eller fysiske hindringer.

Det å måtte oppholde seg på et sykehjem istedenfor i sitt eget hjem, kan i seg selv være svært aktivitetsbegrensende. Mange eldre med demens kan også bli veldig urolige og deprimerte når de er passive. Derfor er aktivitet i hverdagen, uansett hvor de bor, viktig for å skape gode opplevelser og gylne øyeblikk som igjen kan redusere bruken av beroligende medikamenter og antidepressiva. 

Les også

Vi skal alltid lete etter det friske

Tilrettelegging av aktivitet og motivering kan bygge opp den enkelte persons mulighet til å mestre aktiviteter og utvikle seg selv, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Noen aktiviteter kan være mål i seg selv, rett og slett fordi de bidrar til å skape trivsel – som for eksempel å kunne spise måltider sammen med andre. Mange eldre er alene når de spiser, eller glemmer rett og slett å spise, noe som igjen fører til at de går ned i vekt. 

Vi skal alltid lete etter det friske i mennesket, og bygge på den enkelte persons ressurser og mulighet til å være i aktivitet i alt vi gjør.

Tonje Tysland og Silja Holhjem
Hhv. leder og nestleder, Aktivitørforbundet

Andre aktiviteter kan være nødvendige for at den enkelte skal kunne leve et selvstendig og meningsfylt liv, slik som ulike opptreningstilbud i etterkant av sykdom eller skade. Aktiviteter kan også brukes målrettet for å fremme trivsel og utvikling. Tilrettelegging og motivering for egen deltagelse gir opplevelse av mestring og skaper livsglede.

For å skape motivasjon og mestring, er det viktig at den enkeltes egne interesser, ønsker og behov ligger til grunn for de aktivitetene som tilbys. Vi skal alltid lete etter det friske i mennesket, og bygge på den enkelte persons ressurser og mulighet til å være i aktivitet i alt vi gjør.

Vi skal ikke redusere ressursene

Vi skal ikke ta bort eller redusere ressursene de eldre har, men isteden bygge videre på dem! Alle mennesker har et potensial for å opprettholde eller forbedre sin funksjon og/eller livskvalitet, men mange er i behov av tilrettelegging og assistanse for å få dette til. 

Alle mennesker har et potensial for å opprettholde eller forbedre sin funksjon og/eller livskvalitet, men mange er i behov av tilrettelegging og assistanse for å få dette til.

Tonje Tysland og Silja Holhjem
Hhv. leder og nestleder, Aktivitørforbundet

I en institusjon kan det å gå til og fra et fellesområde, for eksempel i forbindelse med måltider, være en god trim og legge til rette for bevegelse som er sårt tiltrengt hos mange eldre som har lett for å bli stillesittende. Hjemmeboende eldre kan ha stor glede av å komme ut og treffe andre i et tilrettelagt miljø, slik som ulike aktivitetssenter eller andre lavterskel møteplasser kan være. Gjennom å være i aktivitet, fyller vi ulike roller og dekker grunnleggende behov hos både oss selv, mennesker rundt oss og i samfunnet. Aktivitet opprettholder funksjon, fremmer helse, skaper trivsel og ikke minst livskvalitet.

Livet skal leves – hele livet

Ved å ha mulighet til å delta i ulike aktiviteter kan de eldre få gode kulturopplevelser og generasjonsmøter, som igjen også bygger opp under hverdagsglede og det å kunne føle at man lever et rikt liv.

Dersom de som trenger det får hjelp til å fortsette å være i aktivitet, være mer i aktivitet eller i annerledes aktivitet, kan alle uavhengig av sine utfordringer leve et innholdsrikt og meningsfylt liv.

Livet skal leves – hele livet, med opplevelse av fellesskap, mestring og glede. Og våre eldre som har lagt til rette for det livet vi lever, fortjener kun det beste vi kan tilby. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00