Analyse av 
Silje Sjursen Skiphamn

Her er grafen som viser hvorfor eldre må bo trygt hjemme

Det kommer verken til å bli nok penger eller ansatte til å opprettholde dagens helse- og omsorgstjeneste. Men politikerne har en plan for hvordan vi alle skal kunne bo trygt hjemme lenger. Og kanskje får de pårørende tid til å kjøre oss slik at vi får oss en hyttetur med en liten champagneflaske foran i rullatoren. 

Antall personer over 80 år kommer til å øke dramatisk de 40 neste årene. Det får store konsekvenser for norsk økonomi og kommer til å sette eldreomsorgen under hardt press.
Antall personer over 80 år kommer til å øke dramatisk de 40 neste årene. Det får store konsekvenser for norsk økonomi og kommer til å sette eldreomsorgen under hardt press.Foto: Gorm Kallestad / NTB og TBU
0:000:00