Kommentar av 
Mikael Karlsson

Mikael Karlsson: Nok en spiker i fossilkisten

Mulighetene for å nå klimamålene i fremtiden har økt siden klimatoppmøtet i Dubai. COP28 viser at stater kan bli enige om et vanskelig spørsmål for planetens fremtid, tross interesseforskjeller, konflikter og krig. Det er ikke verst, skriver dosent Mikael Karlsson.

FNs klimasjef Simon Stiell omfavner COP28-president sultan Al Jaber da møtet ble avsluttet i desember.
FNs klimasjef Simon Stiell omfavner COP28-president sultan Al Jaber da møtet ble avsluttet i desember.Foto: AP Photo/Kamran Jebreili/NTB scanpix/Uppsala universitet
Mikael Karlsson
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Er det mulig for verden å bli enige om et vanskelig tema i tider med politisering, polarisering, konflikter og kriger mellom stater? Kan verden enes om en klimapolitikk som gjør det mulig å nå klimamålene? Dette er to ulike spørsmål. Avhengig av hvilket som besvares, beskrives utfallet av COP28 i Dubai på vidt forskjellige måter. Det gjelder i alle fall beslutningen om den globale gjennomgangen. 

Parisavtalen innebærer at det fra 2023 skal være en global gjennomgang hvert femte år av partenes kollektive innsats for å nå avtalens mål. Gjennomgangen har ligget på bordet siden i fjor høst, og viser store sprik mellom mål og gjennomføring. 

Til tross for betydelig fremgang siden Parisavtalen landet i 2015, vil temperaturøkningen mot slutten av århundret trolig ligge mellom en halv og én grad over ambisjonene i avtalen – dersom landenes forpliktelser innenfor avtalens rammer innfris. 

Situasjonen er bekymringsfull, og spørsmålet om hvilke konklusjoner den globale gjennomgangen burde føre til havnet derfor i sentrum for COP28-forhandlingene. 

Stor spredning mellom land 

At land over hele verden er uenige om klimapolitikken, er ikke noe nytt. Det ser den som leser utkastene til avtaleteksten om den globale gjennomgangen som møtelederen – oljeselskapslobbyisten Al Jaber – presenterte under møtet. Spennvidden i formuleringer var stor.

Ikke heller USA eller Norge har planer om å fase ut oljeproduksjonen, tross kraftfull klimaretorikk på møtet

Mikael Karlsson
Dosent i miljøvitenskap

Et forslag fra starten av den andre uken med forhandlinger på COP28, inneholdt formuleringer om å «fase ut fossile brensler i tråd med best mulig vitenskap», men også svakere varianter og en åpning for «ingen tekst». 

På fornybar energi sto forslaget om å «tredoble fornybar energikapasitet globalt innen 2030 sammenlignet med 2022», men også alternativet «ingen tekst». Parallelt ble det foreslått å «doble» tempoet i energieffektiviseringen i 2022-2030, eller «ingen tekst». På samme måte var «utfasing av fossile brensel-subsidier som ikke er relatert til energifattigdom eller en rettferdig omstilling» matchet med «ingen tekst». 

Dersom landene implementerer de klimaambisiøse alternativene, vil utslippene og klimaendringene bli langt lavere enn om de følger ingen tekst-landenes linje.

Les også

Slik styrer oljen 

Men tre dager etter det lovende utkastet presenterte president Al Jaber en tekst som der utfasing av fossile brensler manglet. Ordlyden om fornybar energi og energieffektivisering hadde ikke noe referanseår, og subsidier burde bare fases ut hvis de er ineffektive.

Teksten ble svekket også på andre punkter. De oljeproduserende landene var vinnerne og de klimaambisiøse partene var svært kritiske. Presidenten svarer med å ville samle landene i en sirkel for å snakke videre, som om det var en simsalabim. 

Forklaringen på situasjonen er enkel. De som produserer olje, inkludert møtelederens oljeselskap Adnoc, vil fortsette med det. Ikke engang om delegatene står i ring på hodet, vil vertslandet De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Russland og Iran ønske å sage av sin oljeøkonomiske forsyning. 

Etter COP28 erklærte derfor Al Jaber at Adnoc vil fortsette som før. Ikke heller USA eller Norge har planer om å fase ut oljeproduksjonen, tross kraftfull klimaretorikk på møtet. 

Så hva er den endelige avtalen? Ja, når landene er uenige blir det lange forhandlinger, og som vanlig svingte ordlyden nok en gang. Med svakest mulig klimadiplomatiske verb ber teksten partene bidra til en «overgang bort fra fossile brensler i energisystemene». Ordlyden om mer fornybar energi og effektivisering forblir uten referanseår. I tillegg oppfordrer teksten partene til å øke produksjonen av fossil gass.

Les også

Ting går i riktig retning 

Står verden nå samlet om en klimapolitikk som fører oss til målene i Parisavtalen? Nei, ikke i det hele tatt. Men likevel kan statene, tross interesseforskjeller og krig, være enige i et vanskelig spørsmål om planetens fremtid. Det er ikke verst, og alle som tar et steg tilbake fra teksten vil nok oppleve at verden har satt enda en spiker i fossilkisten – til tross for en direkte partisk møteleder, motvilje fra sterke oljeland og svake formuleringer. 

Øker mulighetene for å nå klimamålene nå, om enn ikke så kraftig som politikk, teknologi og økonomi i realiteten tillater? Ja, det er jeg overbevist om.

Dette innlegget ble først publisert i svenske Altinget, og er oversatt av Elisabeth Bergskaug.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00