Debatt

Nordiske transportbedrifter: På tide med et Nordisk samferdselsministerråd

Regjeringene i de nordiske landene i Nordisk ministerråd har blitt enige om visjonen om at Norden innen 2030 skal være «verdens mest bærekraftige og integrerte region». Men dessverre innebærer ikke dette ambisiøse målet samarbeid innen samferdsel og infrastruktur – foreløpig, skriver styret i Nordic Logistics Association. 

Nordisk logistikkforenings uttrykte håp er at det på den kommende sesjonen vil bli sendt ut tydelige signaler om å ta ideen om et nordisk samferdselsministerråd på alvor. Det vil kunne bringe oss fremover både når det gjelder det grønne skiftet, innovasjon og sikkerhet. (Illustrasjonsbilde fra Svinesund)
Nordisk logistikkforenings uttrykte håp er at det på den kommende sesjonen vil bli sendt ut tydelige signaler om å ta ideen om et nordisk samferdselsministerråd på alvor. Det vil kunne bringe oss fremover både når det gjelder det grønne skiftet, innovasjon og sikkerhet. (Illustrasjonsbilde fra Svinesund)Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Denne uken Nordisk råd sin 75. sesjon i Oslo. Under sesjonen behandler rådets 87 medlemmer nye forslag og mottar rapporter fra statsministrene og andre ministre i de nordiske landene om hvordan regjeringene har gått frem med rådets anbefalinger.

Regjeringene i de nordiske landene i Nordisk ministerråd har blitt enige om visjonen om at Norden innen 2030 skal være «verdens mest bærekraftige og integrerte region». Men dessverre innebærer ikke dette ambisiøse målet samarbeid innen samferdsel og infrastruktur – foreløpig.

Nordisk råd har i flere år vært sterkt engasjert i transport- og grensebarrierer. Rundt 40 prosent av sakene Nordisk råd behandler i utvalget for vekst og utvikling, gjelder samferdsel og digitalisering, opplyser foreningen selv.

Krav i 2018: Et nordisk samferdselsministerråd

Allerede i 2018 formulerte derfor Nordisk råd et krav om å opprette et eget nordisk samferdselsministerråd. Dette vil være et avgjørende skritt for å oppnå et velfungerende samarbeid på det nivået visjonen krever, ble det antatt. 

Men dessverre innebærer ikke dette ambisiøse målet samarbeid innen samferdsel og infrastruktur – foreløpig.

I sin uttalelse på et uformelt møte i november 2022 ble de nordiske samferdselsministrene enige om å sette større fokus på samarbeid om infrastrukturinvesteringer, grønn omstilling på transportområder og infrastruktursamarbeid knyttet til forsvar. De kunne imidlertid ikke bli enige om å opprette et samferdselsministerråd for å føre arbeidet fremover.

Nordisk logistikkforenings uttrykte håp er at det på den kommende sesjonen vil bli sendt ut tydelige signaler om å ta ideen om et nordisk samferdselsministerråd på alvor. Enten fra det kommende svenske formannskapet eller helst fra et av de kommende formannskapene. 

Les også

Vi ønsker å begrunne dette: 

Transportbransjen har i mange år hatt et sterkt og nært nordisk samarbeid på tvers av landegrensene. Dette har først og fremst skjedd gjennom Nordic Truck Union (NLU), som siden opprettelsen av Nordisk råd i 1952 har fungert som næringens samarbeidsorgan for godstransport på vei i Norden.

NLU ble ytterligere formalisert i 2012 med stiftelsen av Nordisk logistikkforening (NLA) i 2012. Målet var å sikre at nordiske transportørers felles interesser og næringspolitiske mål for deres organisasjoner blir ivaretatt i tett dialog med EU-institusjonene og veitransportaktørene i Brussel. 

15.000 transportbedrifter

NLA-organisasjonen, med 15.000 nordiske transport- og logistikkbedrifter i ryggen, kan med stor tilfredshet se tilbake på at nordisk enhet har gitt slik innflytelse i Brussel og har vært en betydelig medvirkende faktor til implementeringen av EUs veipakker og andre saker av betydning for industrien. 

Det betyr at transportører ikke kan fungere optimalt når de samarbeider på tvers av landegrensene.

Allerede på NLAs årsmøte i 2020 i København så styret på mulighetene for et tettere samarbeid med de nordiske regjeringene fremover og vurderte hvordan digitalisering kan bidra til å drive håndhevelsen av de nye EU-reglene for veitransport. På et møte deltok både Danmarks daværende samferdselsminister og ambassadørene fra Norge, Sverige og Finland.

Mer integrert Norden

Veitransport er i seg selv en hypermobil industri med mange grenseoverganger. Mellomstatlig samarbeid om transport og infrastruktur kan også bidra til å skape et mer integrert Norden der veitransporten går smidigere på tvers av landegrensene.

Det er mange ting som kan løses innen transport og infrastruktur. En veldig praktisk ting er spesielt på områder som kjøretøydimensjoner og kombinasjoner av kjøretøy – for eksempel for modulære vogntog. Og i stor grad er det en viss likhet mellom land på dette området og innen spesialtransport.

Det er imidlertid ikke noe felles grunnlag, og det er fortsatt slik at forvaltningen av transporttillatelser og forvaltningen av kontroll og håndheving overlater mye å være ønsket. Det betyr at transportører ikke kan fungere optimalt når de samarbeider på tvers av landegrensene.

Grønt skifte uten felles strategiske mål kan skape barrierer

Dette gjelder også hele arbeidet med det grønne skiftet: Hvis vi i Norden ikke finner noen felles strategiske mål for omstillingen, blir det en blanding av ulik politikk på drivstoffforsyning og grønn teknologi som skaper flere barrierer enn harmoni i Norden.

Hvis vi i Norden ikke finner noen felles strategiske mål for omstillingen, blir det en blanding av ulik politikk på drivstoffforsyning og grønn teknologi som skaper flere barrierer enn harmoni i Norden.

Ved å samarbeide på tvers av landegrensene kan de nordiske landene utvikle felles politikk og strategier for veitransport. Dette kan bidra til å takle vanlige utfordringer som trafikksikkerhet, luftforurensning og kø. Dette gjelder ikke minst i forhold til EU-reguleringen, hvor det ofte mangler en nordisk dimensjon i ministerrådet.

Endelig kan et nordisk samferdselsministerråd fremme felles forskning og innovasjon i transportsektoren. Dette kan føre til utvikling av ny teknologi og praksis som forbedrer effektiviteten, sikkerheten og miljømessig bærekraft i veitransport.

Det er viktig å merke seg at konkrete fordeler selvsagt vil avhenge av hvordan et nordisk samferdselsministerråd organiseres og gjennomføres, samt av hvor effektivt samarbeidet mellom de involverte landene er.

Nordic Logistics Association står klar til å bidra med inspirasjon og løsninger. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00