Analyse av 
Elisabeth Bergskaug

Norge prøver fortsatt å være en klimavennlig oljenasjon, men presset mot oljepolitikken øker

Det er ikke mulig å nå klimamålet i 2050 uten en plan for sluttfasen til olje og gass, ifølge Klimautvalget 2050. Likevel vil Støre-regjeringen verken lage en plan eller avblåse klimamålet. Spagaten mellom klimapolitikk og oljepolitikk vokser i takt med klimaendringenes alvor og økende internasjonalt press.

Norge kan vanskelig kalles et av de mest klimaambisiøse landene i verden når regjeringen tar hensyn til olje- og gassnæringens interesser i sine klimastandpunkt, skriver nisjeredaktør Elisabeth Bergskaug i denne analysen.
Norge kan vanskelig kalles et av de mest klimaambisiøse landene i verden når regjeringen tar hensyn til olje- og gassnæringens interesser i sine klimastandpunkt, skriver nisjeredaktør Elisabeth Bergskaug i denne analysen.Foto: Montasje: Javad Parsa, NTB / Arthur J. Camelbeeck, Altinget
0:000:00