Debatt

Regjeringens EU-fiendtlige innstilling vanskeliggjør det grønne skiftet i Norge

Kampen mot global oppvarming krever mer europeisk samarbeid og tydelig styring. I stedet advarer heller Jonas Gahr Støre mot en EU-debatt, skriver Ola Elvestuen (V). 

«Vi har en statsminister som advarer mot EU-debatten fordi han mener det kan virke polariserende. Det er en statsminister som ikke har vilje til å styre», skriver Ola Elvestuen i Venstre. 
«Vi har en statsminister som advarer mot EU-debatten fordi han mener det kan virke polariserende. Det er en statsminister som ikke har vilje til å styre», skriver Ola Elvestuen i Venstre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Ola Elvestuen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Da det norske folk sist stemte over EU-medlemskap i 1994 var ikke tiltak mot global oppvarming en viktig sak i den norske EU-debatten. I dag er kanskje klimakrisen det største problemet vi som fellesskap står overfor. 

Nylig meldte Copernicus, klimaovervåkningstjenesten til EU og Det europeiske romfartsprogrammet (ESA), at februar i år hadde de høyeste havtemperaturene som noensinne har blitt målt. Februar var også den niende måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer. Dette burde få regjeringen til å sette i gang sterkere klimatiltak, men i stedet unngår de å vedta og gjennomføre viktig klimalovgivning fra EU.  

Støre og Vedum ser ikke at store kriser må følges opp med tydelig politikk for å møte de største utfordringene.  Tvert imot.

Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant, Venstre

To hovedproblemer

Regjeringens EU-fiendtlige innstilling skaper to hovedproblemer for det grønne skiftet i Norge. For det første går omstillingen og tilslutningen til EUs oppdaterte regelverk altfor treigt. Den fjerde energimarkedspakken er et godt eksempel på dette. Den fjerde energimarkedspakken ble vedtatt av EU i 2018 og 2019, men i 2024 har vi enda ikke sluttet oss til denne. 

EU utarbeider helhetlige tiltakspakker på klima, miljø og energifeltet. Istedenfor å vedta at Norge skal slutte seg til den fjerde energimarkedspakken, insisterer dagens regjering på å bruke tid og ressurser på å plukke den fra hverandre. De ønsker å kunne velge og vrake mellom hvilke klimainitiativer Norge skal innføre. Når regjeringen opererer på denne måten er de ikke bare med på å forsure Norges forhold til EU, viktige klimatiltak stopper også fullstendig opp. Det har vi ikke tid til.  

Les også

For det andre skaper regjeringen unødvendig mye usikkerhet for norsk næringsliv. I høst kom regjeringen frem til at EUs klimatoll, CBAM, ikke var EØS-relevant. EUs intensjon med klimatollen er å unngå karbonlekkasje. Underforstått unngå flytting av produksjon til land som har dårligere klimapolitikk enn EU. Når regjeringen konkluderer med at CBAM ikke er EØS-relevant knyttes det tvil til når, men også om karbontollen i det hele tatt vil innføres i Norge. 

Hvis EU operer med et annet regelverk enn oss knyttet til klima, miljø og energi fordi vi ikke innfører regelverkene raskt nok må norsk næringsliv forholde seg til andre regelverk enn nabolandene våre. Dette skaper ikke bare usikkerhet, men svekker også næringslivets konkurransekraft. Det er heller ikke forenlig med at Norge skal bære en ledertrøye i den internasjonale kampen mot global oppvarming. 

Logikken regjeringen opererer med i disse sakene er også uten troverdighet. Dersom Norge hadde vært fullverdig medlem av EU i dag hadde vi, i likhet med de andre medlemslandene, fått muligheten til å være med å bestemme EUs klimapolitikk. Her kunne vi fremmet norsk næringslivs synspunkter og jobbet for at EUs klimapolitikk skulle ta hensyn til norske forhold og problemstillinger. Denne påvirkningen har vi ikke i dag og dette er vi nødt til å gjøre noe med. Venstre mener at Norge må ha en plass ved forhandlingsbordet når EUs klimapolitikk skal diskuteres og besluttes. 

Men Støre og Vedum ser ikke at store kriser må følges opp med tydelig politikk for å møte de største utfordringene.  Tvert imot. Vi har en statsminister som advarer mot EU-debatten fordi han mener det kan virke polariserende. Det er en statsminister som ikke har vilje til å styre. 

Les også

Norge står stille

EU er globalt ledende på klimapolitikk og er verdens mest fremoverlente klimaallianse. Mens Norge står stille, jobbes det i EU aktivt på tvers av sektorer for å kutte klimagassutslipp.  EU har verdens mest offensive klimapolitikk, og de mest effektive klimatiltakene vi gjennomfører i Norge i dag kommer fra EU. Norge har inngått en klimaavtale med EU for sammen å kutte 55 prosent av klimautslippene innen 2030.  

Vi har en statsminister som advarer mot EU-debatten fordi han mener det kan virke polariserende. Det er en statsminister som ikke har vilje til å styre. 

Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant, Venstre

Verden er helt avhengig av sterkere samarbeid på tvers av landegrenser for å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5-grad og at det er en viktig grunn til at Norge bør bli medlem av EU. Det er naivt å tro at vi er bedre rustet til å nå våre klimamål ved alenegang. Regjeringen er nødt til å ta innover seg at kampen mot global oppvarming krever felles klimaløsninger. 

Takket være EU får Norge i dag mer penger til klimatiltak, samt helhetlige tiltakspakker for klima, miljø og energi. Vi får også tilgang på et stort marked for de klimaløsningene vi utvikler nasjonalt. Utover dette får vi delta i det felleseuropeiske kvotesystemet (ETS). Vi får strenge, enhetlige miljøkrav og standarder, og ikke nok med det, vi får masse penger til forskning, utvikling og implementering av grønn teknologi og bærekraftige løsninger. 

I motsetning til i 1994 finnes det rett og slett ikke lenger klima- og miljøargumenter mot å bli medlem av EU. Så hva venter Støre på?  

Omtalte personer

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant Oslo (V), medlem, Energi- og miljøkomiteen
cand.mag. sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap og historie (Universitet i Oslo, 1994)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00