Debatt

Norge og Taiwan: En union for demokratiske prinsipper

Norge står ved et avgjørende veiskille. Skal vi trygt ankre oss i det kjente, eller våge å bevege oss mot det som vi vet er moralsk riktig? Dette er spørsmålet som krever vår oppmerksomhet når vi gransker forholdet vårt til Taiwan i lys av den pågående konflikten med Kina, skriver Mayhan Rostamkhel og Marcus Borgersen Bringaker i Den Konservative Studenterforening.

Taiwan er under sterkt press fra Kina, og avholdt militærøvelse onsdag 31. januar i etterkant av presidentvalget i landet tidligere i måneden.
Taiwan er under sterkt press fra Kina, og avholdt militærøvelse onsdag 31. januar i etterkant av presidentvalget i landet tidligere i måneden.Foto: AP Photo/Christopher Bodeen/NTB scanpix
Mayhan Rostamkhel
Marcus Borgersen Bringaker
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan. Kina anser øya som en del av sitt territorium. Taiwan er et demokrati som deler mange av våre liberale verdier, men står under et sterkt press fra Kina.

Å støtte et uavhengig Taiwan gir et signal om at vi som nasjon er villige til å håndtere komplekse spørsmål uten å nødvendigvis arbeide for krig

Rostamkhel og Bringaker
Den Konservative Studenterforening

En avgjørende forskjell blir tydelig når vi sammenligner Putins krig i Ukraina med den komplekse situasjonen rundt en mulig kinesisk invasjon av Taiwan. Å støtte et uavhengig Taiwan utfordrer ikke bare geopolitiske realiteter, men gir også et signal om at vi som nasjon er villige til å håndtere komplekse spørsmål uten å nødvendigvis arbeide for krig.

Taiwan, et demokratisk fyrtårn i Øst-Asia, har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon fra en autoritær stat til et blomstrende demokrati. Dets mot til å omfavne frihet og selvstyre, til tross for Kinas truende skygge, gjør Taiwan til en uunnværlig alliert for Norge. Vi, med vår lange historie av demokratiske tradisjoner, bør betrakte Taiwan som mer enn bare en økonomisk partner. Taiwan bør ses som en ideologisk alliert, en partner i kampen for å bevare og fremme demokratiske verdier i en region som preges av autokratiske tendenser.

Les også

Viktige innenriksspørsmål

Den nåværende geopolitiske virkeligheten, preget av en stadig mer aggressiv Russland ved vår egen dørstokk, gir denne forbindelsen ytterligere relevans. Som Taiwan står vi ansikt til ansikt med en autokratisk nabo og forstår presset og utfordringene dette innebærer.

Dette felles utgangspunktet gir oss en unik mulighet til å bygge dypere forståelse og samarbeid, basert på gjensidig respekt og felles verdier. I en tid hvor globale forsyningskjeder er under press, og vi observerer en tiltrekning mot mer autoritære tendenser, er det av avgjørende betydning for Norge å velge økonomiske partnere med omhu. Taiwan, som en global teknologileder, representerer en gullstandard for Norge.

Les også

Økonomisk sikkerhet og verdibasert samarbeid med Taiwan

Taiwan bør ses som en ideologisk alliert, en partner i kampen for å bevare og fremme demokratiske verdier i en region som preges av autokratiske tendenser

Rostamkhel og Bringaker
Den Konservative Studenterforening

Et styrket samarbeid med Taiwan vil ikke bare sikre tilgang til nøkkelteknologier, men også bidra til økonomisk sikkerhet for Norge. Dette handler imidlertid ikke bare om økonomiske fordeler. Ved å styrke båndene med Taiwan sender Norge et kraftfullt signal om at vi står fast ved våre verdier. I en tid hvor autoritære regimer sprer seg verden over, er det viktigere enn noen gang at vi står trofast ved våre prinsipper.

Norge har ikke råd til å være naiv i møte med disse globale utfordringene. Ved å styrke forholdet til Taiwan viser vi at vi aktivt støtter og fremmer demokratiske verdier. Vi viser at vi ikke bare er passive observatører, men aktive deltakere i den globale kampen for frihet og demokrati. Å omfavne Taiwan er mer enn en strategisk manøver; det er et valg som reflekterer hvem vi er som nasjon.

Det er et valg som står i tråd med vår historie, våre verdier, og vår tro på et fritt og demokratisk samfunn.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00