Om  
Ola Jøsendal

Ny viseadministrerende direktør i Helse Nord

Ola Jøsendal er ansatt som ny viseadministrerende direktør i Helse Nord. Han blir en del av ledergruppen og fast stedfortreder for administrerende direktør.

Ola Jøsendal forlater stillingen i Helse Vest og trer inn i ledergruppen i Helse Nord RHF. 
Ola Jøsendal forlater stillingen i Helse Vest og trer inn i ledergruppen i Helse Nord RHF. Foto: Jorunn Busk / Helse Vest RHF
Nora Didriksen

Det melder Helse Nord RHF i en pressemelding.

– De utfordringene som Helse Nord står i er en prøvestein på det som vil møte de øvrige helseregionene i løpet av kort tid. Det å delta i arbeidet med å finne løsninger er noe som forhåpentligvis kan løses gjennom tillitsfullt samarbeid mellom alle involverte. Godt lagarbeid er noe jeg er glad i, forteller Jøsendal.

– Helseforetakenes oppgave er å benytte ressursene som blir stilt til disposisjon på en måte som sikrer befolkningen de beste oppnåelige og likeverdige helsetjenestene. Jeg er svært glad for å ha fått denne tilliten, og ser veldig fram til å få være med på laget hos Marit Lind i nord, sier han videre.

Han kommer fra stillingen som assisterende fagdirektør i Helse Vest. Han har tidligere arbeidet klinikksjef og avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, programdirektør ved Direktoratet for e-helse og stabslege i Sjøforsvaret.

– Han vil med sin faglige bakgrunn og lange erfaring ta med seg viktige perspektiver inn i den daglige driften vår. Helse Nord har sammensatte og komplekse utfordringer, i tillegg vil Jøsendal bli en ressurs i en periode der vi fremover står i en krevende, men nødvendig omstilling. Jeg er svært for at han har takket ja til stillingen, sier administrerende direktør Marit Lind.

Jøsendal er utdannet samfunnsmedisiner. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og er spesialisert innen rus og avhengighetsmedisin.

– Helse Nord har et nasjonalt oppdrag i nord, jeg har høy motivasjon til å bidra i en landsdel som har svært stor betydning for hele landet vårt, sier Jøsendal.

Jøsendal tiltrer den nye stillingen etter nærmere avtale, opplyser helseforetaket.

Omtalte personer

Ola Jøsendal

Viseadministrerende direktør, Helse Nord RHF
Ph.D. Health promotion (Universitetet i Bergen, 2012)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00