Analyse av 
Christina Kullmann Five

Grønt lys for kommunevalg, men er kommunene klare for grønt skifte?

Direktiver fra Brussel er ikke nødvendigvis valgflesk som selger. Setter du ordet "klima" på løpeseddelen får derimot pipen en annen lyd. Straks kan du oppfattes som fremoverlent, ungdommelig, kanskje visjonær. Her er rådene til ordføreren som står på gjenvalg; snakk om EU-politikk i miljøvennlig innpakning.

Så enkelt, men likevel så vanskelig. For hvilken stemmeseddel skal velges? Klima kan bli en viktig faktor i høstens kommunevalg. 
Så enkelt, men likevel så vanskelig. For hvilken stemmeseddel skal velges? Klima kan bli en viktig faktor i høstens kommunevalg. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Christina Kullmann Five

For den jevne innbygger er lovgivningsmaskineriet i Belgias hovedstad langt unna, ikke minst for vår nordlige region. Hvorfor skal kommunepolitikere bry seg om EU-direktiver? Stikkordet er grønt, og staves K-L-I-M-A.

EUs grønne giv

Kommunevalgkampen som starter opp i sommer, kommer sannsynligvis i liten grad til å handle om EU. Men faktum er at norske kommuner og fylkeskommuner i stor grad må forholde seg til EUs regelverk. Og regelverk som kommer med full tyngde fremover dreier seg særlig om det grønne skiftet. Bør EUs regelverk stå høyere på ordførerens agenda? Noen regioner er allerede godt forberedt, men i Norges langstrakte land med mange og små kommuner, er det sannsynligvis også et godt strekk i feltet. 

EUs ambisiøse klimasatsing har som mål å gjøre Europa konkurransedyktig og klimanøytralt innen 2050. Regioner i EUs medlemsland har en direkte adgang til å påvirke EUs lovgivning. Gjennom EUs europeiske regionkomiteen (CoR) har de et talerør. Denne muligheten har ikke norske regioner, fordi vi er et  utenforland. Men mye av EUs klimalovgiving binder også Norge, gjennom EØS-avtalen. Og den praktiske gjennomføringen av regelverket vil ofte kommunen stå ansvarlig for.

Fosen-dommen med konflikten mellom samiske interesser og næringslivsinteresser, har bare gitt oss en forsmak på hva som vil komme i økende grad fremover.

Startskuddet for det grønne skiftet har allerede gått. Dersom du ikke har fått med deg smellet, gjør du lurt i å raskt sette deg inn i hva det grønne ekspresstoget fra Brussel er lastet med. Her er noen eksempler på problemer som kommuner og fylkeskommuner kommer til å støte på:

Fra fossil til grønn energi

Energibehovet vårt kommer dessverre sannsynligvis bare til å vokse fremover, samtidig som verden skal omstille seg fra bruk av olje og gass som energikilde, til bærekraftig og ren energi som sol, vind, og kanskje på sikt kjernekraft. Slike installasjoner vil kreve plass, og ingen er interessert i å ha dem som nærmeste nabo. 

Les også

Omstillingen vil medføre vanskelige verdikonflikter som må løses på lokalt nivå. Fosen-dommen med konflikten mellom samiske interesser og næringslivsinteresser, har bare gitt oss en forsmak på hva som vil komme i økende grad fremover. En fremoverlent ordførerkandidat vil øyne både kommunens ressurser og hvilke sannsynlige konflikter som vil seile opp. 

Et ord som er enda mindre sexy enn «EU-direktiv», nemlig «reguleringsplan», er et virkemiddel som faktisk kan appellere til snusende investorer. Og kanskje kan du komme i forkjøpet på lokalpatrioter som er troende til å lenke seg fast i protest før du rekker å si «vindturbin».

Råmaterialer

Etterspørselen etter mineraler og sjeldne jordarter er ventet å eksplodere i takt med omstillingen i det grønne skiftet. Dette er avgjørende byggesteiner i blant annet i teknologi, batterier, solcellepanel, og så videre. EU er i forkant og har presentert et utkast til lovgivning om kritiske mineraler og jordarter, som nå er på høring. 

Flere regioner i Norge besitter store mineralressurser som vil bli verdifulle fremover for gruveinvestorer. Dette gjelder for eksempel Telemark med Fensfeltet, og deler av Nord-Norge. På samme måte som for energi, vil jakten på råmaterialer potensielt være grunnlag for verdifull næringsutvikling i kommunen. Men dette kan også by på konflikt med turgåerne i den lokale bøkeskogen eller turistene som kan få gruveslam i badevannet. I en god og fremsynt reguleringsprosess kan kommunen avklare om det er områder i kommunen hvor gruvedrift kan bli aktuelt, og ligge i forkant.

Les også
 

Infrastruktur

EUs strengere krav til utslipp fra transportsektoren vil også havne på ordførerens bord på et eller annet tidspunkt. Bomring kan bidra til å dempe folks kjørelyst, men kan også sette sinnet til slitne småbarnsforeldre i kok. Kanskje vil en fremoverlent ordfører heller lokke med et forbedret kollektivtransporttilbud, reguleringsplan med nye sykkelveier, flere ladestasjoner eller subsidiert el-sykkel for å senke luftforurensingen? Her er mulighetene mange. 

Ungdomsrådene i kommunen kan være en god medspiller for en ordfører på gjenvalg. 

Et godt grep kan også være å flagge høyt at kommunen gjør grønne offentlige innkjøp. At man går igjennom kommunens innkjøpsrutiner og girer opp for klimaeffekter, for eksempel ved at all kommunal transport skal være utslippsfri.

Utslipp i form av kloakk vil møte på strengere utslippskrav. Hvem skal betale for oppgraderte renseanlegg for både vann og avløp? Her kan det være lurt å sjekke både regningen og mulige samarbeidspartnere i andre kommuner. 

Få ungdom med på laget

Den som klarer å bli populær hos den yngre generasjonene i stemmeberettiget alder, vil ha en fordel. Også her vil det å spille klima-kortet være et lurt trekk. Utdanning er en viktig brikke som nok er undervurdert i klima-kampen. Lokalpolitikere som snakker høyt om klima i utdanningen kan bli interessante.

Ett av EUs satsingsområder er også digitalisering. Kanskje kan ny teknologi og kunstig intelligens hjelpe menneskeheten med å klatre over klima-kneika. En ordfører som er fremme i skoa, vil spørre seg selv om kommunens klimamål kan nås ved digital hjelp. Dette vil sannsynligvis også appellere til de mest kompetente digitale brukerne vi har; ungdom. 

Og hva er den beste måten å engasjere ungdom på? Jo, selvsagt ved å gi dem god informasjon og lytte til hva de har å si. Ungdomsrådene i kommunen kan være en god medspiller for en ordfører på gjenvalg.  


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00