Om  
Balder Haarklou Jensen

Journalistpris til dekningen av aksjesakene i politikken

Det har vært et politisk år preget av skandaler og habilitetssaker. I helgen fikk E24 Skup-diplom for dekningen av aksjesakene i politikken.  

STORE PRESSEOPPMØTE: Erna Solberg holdt en tåredryppende pressekonferanse om mannens aksjehandler gjennom hennes tid som statsminister. I helgen fikk E24 Skup-diplom for prosjektet «Aksjeskandalene i norsk politikk». 
STORE PRESSEOPPMØTE: Erna Solberg holdt en tåredryppende pressekonferanse om mannens aksjehandler gjennom hennes tid som statsminister. I helgen fikk E24 Skup-diplom for prosjektet «Aksjeskandalene i norsk politikk». Foto: Heiko Junge/NTB
Eira Lie Jor

12.–14 april var hundrevis av norske journalister samlet på Skup-konferansen, Norges største konferanse for undersøkende journalistikk. Der deles blant annet Skup-prisen ut.

I år var det Bergens Tidende som stakk av med hovedprisen for prosjektet «Når politiet dreper: Tre skudd i Ibsens gate». 

Juryen skriver blant annet: 

«Redaksjonen har ikke bare gått gjennom drapet i Ibsens gate. Den har også gått gjennom de andre politidrapssakene i Norge etter 2010. Kartleggingen viser at i seks av de sju sakene var ikke politifolk holdt atskilt før avhør. Dette er i strid med instruksen om at de skal holdes atskilt etter at de har brukt skytevåpen og kan også være i strid med menneskerettighetene. Praksisen er forskjellig fra politidistrikt til politidistrikt. Det samme er de iverksatte tiltakene» og videre: 

«Riksadvokaten slår fast at praksisen med samtaler før avhør ikke er akseptabel og justisministeren vil ha nye rutiner etter politiskytinger. Politidirektoratet lager nå de første nasjonale retningslinjene for hvordan saker med politifolk involvert i skyteepisoder skal håndteres.» 

Granskning av milliardærer, lakseoppdrett, politi og politikere

I tillegg til hovedprisen deles det ut såkalte Skup-diplomer, prosjekter som får hederlig omtale av juryen. I år ble det delt ut fire diplomer, blant annet til E24 for dekningen av aksjesakene i norsk politikk.  

  • E24: Aksjeskandalene i norsk politikk. Prosjektet er laget av Jonatan Ree Nolet, Balder Haarklou Jensen, Jørgen Indrøy Strømsnes, Gustav Johan Lindbäck, Ragnhild Vartdal, Pål Solheimsnes, Nora Rydne, Erik Tangen, Hans Jørgen Ro, Eiliv Frich Flydal
  • TV 2: 065- politiets ukjente kode. Prosjektet er laget av Kenneth Fossheim, Ingvild Fjelltveit, Magnus Braaten
  • Adresseavisen: Milliardæren. Prosjektet er laget av Margrete Konstad, Sissel Lynum, Espen Rasmussen, Rune Petter Ness, Lajla Ellingsen 
  • DN: Laksegriseriet. Prosjektet er laget av Aleksander Nordahl, Line Dugstad, Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje 

TV 2 har gransket politiets henleggelser av saker med alvorlig psykisk syke personer involvert, Adresseavisen har sett på selskapet til en av Trondheims aller rikeste – milliardær Francis Hay, og Dagens Næringsliv har jobbet med situasjonen på anlegg knyttet til norsk lakseoppdrett, blant annet såkalte settefiskanlegg. 

Her finner du alle begrunnelsene og kan lese metoderapportene som redaksjonene har levert. 

Les også

– Det handler om tillit 

Balder Haarklou Jensen, som var med på E24 sitt prosjekt om aksjeskandalene i norsk politikk, jobber for tiden som politisk journalist i Altinget. Han er stolt av arbeidet de har lagt ned, og skryter samtidig av de andre prosjektene som fikk velfortjent heder fra juryen. 

– Det er kanskje et ord som er brukt mye allerede, men tillit er det viktigste folket kan ha til politikere og maktpersoner. Det har vi heldigvis mye av i Norge, men det er pressens oppdrag å undersøke alle områder, så systemet fungerer så bra det kan gjøre. Her fungerte ikke systemet bra nok, sier han til egen avis. 

Han forteller at de ikke hadde forutsett de store konsekvensene prosjektet faktisk fikk. 

– Dette arbeidet var i første omgang et arbeid om reglene for politikernes aksjeeierskap. Det ble til mye mer, men det viktigste som har kommet ut av saken er nettopp at det har blitt gjort gjennomganger av reglene og endringer i disse. Da fungerer systemet bedre.

Juryens begrunnelse:

Dette skriver juryen som sin begrunnelse for at prosjektet fikk Skup-diplom: 

Det skulle noen sommervikarer til for å knekke opp et sakskompleks mange hadde forsøkt å få hull på tidligere. Kartleggingen av stortingsrepresentanters og regjeringsmedlemmers aksjeporteføljer og reglene knyttet til dette, var et arbeid som begynte i juni. I juli fikk arbeidet sitt første gjennombrudd da Ola Borten Moe ble konfrontert med, og erkjente, inhabilitet i forbindelse med kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen. Dagen etter konfrontasjonen med E24s reportere, valgte han å trekke seg som statsråd. Dette ble bare starten på det som i ukene og månedene som fulgte viste seg å være en omfattende politikerskandale:

Fire dager før Erna Solberg tiltrådte som statsminister i oktober 2013, sendte ekspedisjonssjef Heidi Heggenes et notat til Sindre Finnes hvor hun skriver:  

«Det er noen utfordringer som må håndteres.»

Men ekspedisjonssjefen la aldri eposten i arkivet. Istedenfor la hun dokumentet i et internt papirarkiv, og slik skjulte Norges absolutte toppbyråkrater hvordan statsministerens ektemann gjennom ti år tradet med aksjer og finansielle instrumenter.   

I årene imellom manglet det ikke på journalister som ba om innsyn hos Statsministerens kontor og Finnes reagerte slik: 

«NRK har de siste dagene vist urovekkende interesse for mitt eierskap til aksjer.»

«Dagbladet spør og graver om mitt eierskap til aksjer.»

Men det er lett å komme rundt en åpenhetslov som bare gir et tidsbilde av hvilke aksjer du eier på en gitt dag.      

«Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre», sa Erna Solberg fire dager etter kommunevalget i høst. Til kontrollkomiteen sa hun at hun som statsminister hadde vært inhabil i flere saker, i et omfang som gjorde det til en «nesten uoverkommelig oppgave» å vurdere.  

Ved å stille de riktige spørsmålene - etter hvert i sterk konkurranse fra de andre store mediehusene - rullet E24 opp en av norsk politikks største skandaler. Norges statsminister gjennom åtte år hadde vært inhabil i «uoverkommelig» mange saker. To statsråder måtte gå som følge av inhabilitet rundt egen eller ektefelles aksjehandel.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opprettet tidlig kontrollsak og gjennomførte høring om habilitetssakene. Stortinget har seinere sluttet seg til komiteens innstilling om kraftig kritikk til en rekke politikere. Regjeringen har strammet inn reglene i Håndbok for politisk ledelse og Stortinget har vedtatt endringer i reglene for rapportering av aksjehandel. Norsk Industri har strammet inn reglene for ansattes aksjehandel og næringsministeren har iverksatt et arbeid for å skape mer åpenhet om aksjeeierskap.


Kilde: Skup.no

Omtalte personer

Balder Haarklou Jensen

Politisk journalist, Altinget
Master i Europastudier, NTNU, Bachelor i Europastudier med statsvitenskap, NTNU

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00