Om  
Anette Trettebergstuen

Etterforskningen mot Trettebergstuen (Ap) er henlagt

Økokrim konkluderer med at den tidligere statsråden ikke har begått straffbare forhold.

Økokrim henlegger etterforskningen mot tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).
Økokrim henlegger etterforskningen mot tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Ingrid Skovdahl

24. oktober 2023 åpnet Økokrim etterforskning mot tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), etter at hun hadde innrømmet flere tilfeller av habilitetsbrudd i sin rolle som statsråd. 

Økokrim mente det var rimelig grunn til å undersøke om habilitetsbruddene kunne anses som en grov tjenestefeil etter straffeloven. Nå konkluderer de med at hun ikke har begått straffbare forhold, og saken blir derfor henlagt.

– Retts- og påtalepraksis tilsier at terskelen for å kunne straffes for tjenestefeil i form av om rene habilitetsbrudd er høy. Vi har på grunnlag av dette og sakens omstendigheter konkludert med at Trettebergstuen ikke har begått straffbare forhold, sier påtaleansvarlig og assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

Trettebergstuens advokat John Christian Elden sier i en pressemelding at han er glad for konklusjonen, men at den burde ha kommet mye tidligere.

– Saken kunne ikke fått noe annet utfall, men Økokrim burde innsett dette på et langt tidligere tidspunkt, sier Elden.

Han mener at Økokrim burde ha kommet til konklusjonen før de sendte ut en pressemelding i februar, der de opplyste om at de hadde åpnet etterforskning i oktober.

– Det er i utgangspunktet en opplysning underkastet taushetsplikt, og som skapte problemer i Trettebergstuens politiske hverdag på Stortinget. Pressemeldingen fra Økokrim etterlot et inntrykk av at forholdet var mer alvorlig enn hun hadde sagt, noe det ikke var grunnlag for, sier Elden. 

Les også

Omtalte personer

Anette Trettebergstuen

Stortingsrepresentant (Ap), medlem i arbeids- og sosialkomiteen, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Grunnfag i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2001)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00