Kontrollkomiteen har avsluttet undersøkelsene knyttet til Brenna

Komitemedlem Lan Marie Berg (MDG) tror ikke de vil få noen bedre svar om saken enn de har fått frem til nå.

Kontrollkomiteen har avsluttet sine undersøkelser knyttet til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).
Kontrollkomiteen har avsluttet sine undersøkelser knyttet til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).Foto: Javad Parsa / NTB
Frode AndresenVeslemøy Hedvig ØstremSolveig Ruud

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opplyser at de har avsluttet sine undersøkelser av saken knyttet til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Jeg tror ikke at vi får noen bedre svar enn det vi har fått frem til nå. Partiene må svare for seg selv, men for vår del fikk undersøkelsene den konsekvensen at vi økte alvorlighetsgraden, nemlig at vi konkluderte med at saken ble håndtert på en sterkt kritikkverdig måte, sier medlem av Kontrollkomiteen, Lan Marie Berg (MDG), til Altinget.

– Dette hovedsakelig på grunn av håndteringen av saken og den mangelfulle informasjonen som Stortinget fikk.

– Har komiteen kommet frem til at dette likevel ikke var alvorlig, siden dere bare har lagt fra dere saken?

– Ut ifra det Tonje Brenna har svart til komiteen, er det tydelig at hun mener at det var en del dokumenter som komiteen burde ha fått tidligere, og som inneholdt vesentlig informasjon. Det har også flere av partiene kommentert, sier Berg og fortsetter:

– Og så har det vært vanskelig å få konkrete svar på en del sentrale spørsmål når det gjelder hvordan habilitetsspørsmålene ble håndtert våren 2023, men det tror jeg ikke at vi kommer noe videre med i denne omgang. Derfor ser jeg ikke noen grunn til å fortsette å stille spørsmål i denne saken.

Komitémedlem Lan Marie Berg (MDG).
Komitémedlem Lan Marie Berg (MDG). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H), påpeker overfor Altinget at Brenna allerede har fått kritikkvedtak fra Stortinget for habilitetssaken.

«Hun har også erkjent at informasjonsflyten til Stortinget burde vært bedre. Det er vi enig i. Vi undersøkte også de nye opplysningene om hennes involvering i forberedelsene til 2024-budsjettet», skriver Frølich i en uttalelse og fortsetter:

«Undersøkelsene har ikke gitt et tilstrekkelig grunnlag for at komiteen kan gå videre med en selvstendig sak om hvorvidt opplysningsplikten også er brutt».

Altinget har vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men Tonje Brenna har foreløpig ikke uttalt seg om saken. 

Les også

Komitéleder Peter Frølich (H).
Komitéleder Peter Frølich (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Komiteens nye undersøkelser

Komiteen undersøkte om hvorvidt Brenna hadde oppfylt sin opplysningsplikt i forbindelse med komiteens tidligere undersøkelser, som gjaldt regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket.

De nye undersøkelsene ble iverksatt etter at Dagens Næringsliv la frem opplysninger om Brennas habilitetssak som på tidspunktet var ukjent for komiteen og offentligheten. Dette skjedde i en artikkel som ble publisert bare timer før Kontrollkomiteen presenterte sine konklusjoner i habilitetssakene.

Som følge av utviklingen, valgte MDG, KrF og Frp å skjerpe kritikken mot Brenna.

Kontrollkomiteen besluttet å sende brev med spørsmål om saken til Brenna 21. mars, som Brenna besvarte 15. april. Deretter sendte komiteen et nytt brev med oppfølgingsspørsmål 23. april, som Brenna besvarte 30. april.

Det har vært vanskelig å få konkrete svar på en del sentrale spørsmål når det gjelder hvordan habilitetsspørsmålene ble håndtert våren 2023.

Lan Marie Berg
Komitémedlem

Venstre stiller seg undrende

Komitémedlem Grunde Almeland (V), som var saksordfører for Kontrollkomiteens behandling av habilitetssakene, sier til Altinget at de på nåværende tidspunkt ikke har funnet noe i svarene fra Brenna som tilsier at de bør åpne en egen kontrollsak for mulig brudd på opplysningsplikten.

– Vi har jo sendt en rekke spørsmål og fått utfyllende svart på alt. For Venstre er det fortsatt en del ting som vi stiller oss undrende til, men på nåværende tidspunkt er det ikke nok til at vi vil opprette en egen kontrollsak, sier Almeland til Altinget. 

Komitémedlemmet sier at opplysningene som Dagens Næringsliv la frem, var med på å bekrefte noen av komiteens konklusjoner knyttet til habilitetssakene.

– I ettertid har vi sett på om hvorvidt opplysningsplikten overfor Stortinget har blitt overholdt. Her er det flere ting som jeg fortsatt mener at det er verdt å stille seg undrende til, men ut ifra svarene som vi har mottatt, er det ikke mulig å gå videre med saken slik som Venstre ser det.

Komitémedlem Grunde Almeland (V).
Komitémedlem Grunde Almeland (V). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ingen ny informasjon

Selv sa Brenna til Altinget at hun mente å ha overlevert all informasjon som var relevant for saken hennes til Stortinget.

– Det er ingen ny informasjon i disse andre dokumentene som nå diskuteres. Det er den samme informasjonen som ble levert til Stortinget i juni, sa Brenna til Altinget i mars.

Samtidig sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Altinget at han anser Brenna som et eksempel på en politiker som tar ansvar for sine feil.

– Der har vi et eksempel på en politiker som ser at det er noe hun burde gjort tidligere, men når hun nå har oppdaget feil, så tar hun ansvar for disse feilene, sa Støre til Altinget.

Les også

Omtalte personer

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Peter C. Frølich

Stortingsrepresentant Hordaland (H), leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Master i rettsvitenskap (Universitetet i Bergen 2012)

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant for Oslo (MDG), medlem i finanskomiteen, nestleder i MDG
Master fra senter for utvikling og miljø (Universitetet i Oslo, 2013)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00