Om  
Tonje Brenna

Starter nye undersøkelser av Brenna

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller nye spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) for å undersøke om hun har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget. Det meldte Dagens Næringsliv torsdag kveld.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har fått flere nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, knyttet til hennes habilitet.
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har fått flere nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, knyttet til hennes habilitet.Foto: Javad Parsa / NTB
Ingrid Skovdahl

Lederen av kontrollkomiteen, Peter Frølich (H), bekrefter informasjonen for NTB.

Han opplyser at flere partier har hatt et ønske om å gjøre ekstra undersøkelser av om Tonje Brenna har overholdt opplysningsplikten overfor Stortinget, etter at det ble kjent at hun ikke hadde sendt inn alle dokumenter som forelå i saken knyttet til hennes habilitet.

Under torsdagens møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble det derfor vedtatt at de sender et nytt brev til Brenna med flere spørsmål.

– Dette er ikke en gjenåpning av habilitetssaken, men en sjekk av om opplysningene vi fikk var fullstendige. Dette innebærer ikke at det formelt er åpnet en kontrollsak, det er kun en undersøkelse, presiserer komitéleder Peter Frølich. 

Les også

De nye spørsmålene som komiteen sender til Brenna, er i hovedsak følgende:

  1. Gjelder statsrådens svar og beskrivelse av ansvar også for statsbudsjettet for 2024?
  2. Er Utøya AS nevnt i noen dokumenter knyttet til marskonferansen for statsbudsjettet for 2024?
  3. Kan statsråden bekrefte at hun som statsråd for Kunnskapsdepartementet ikke foreslo økninger eller endringer for Wergelandsenteret til marskonferansen for statsbudsjettet 2024?
  4. Kan statsråden bekrefte at hun ikke foreslo omprioriteringer til Wergelandsenteret i prosessen med omprioriteringer på egen ramme i tidsrommet fra og med marskonferansen og til og med tidspunktet hun meldte seg inhabil?
  5. Komiteen ba helt eksplisitt om all relevant informasjon og hadde et eget spørsmål om dette i brev av 29. juni 2023 til statsråden: «Dersom det er andre ting som enten er eller ikke er journalført som kan ha relevans for saken, ber komiteen om å få oversendt dette.» Statsråden svarte: «Jeg har foretatt en bred gjennomgang, og har ikke funnet andre dokumenter eller opplysninger som etter min vurdering kan ha relevans for saken.» I ettertid har det blitt avdekket at det forelå flere relevante dokumenter. Mener statsråden at hun har oppfylt opplysningsplikten til Stortinget?

MDGs Lan Marie Berg har i tillegg stilt ytterligere tolv spørsmål.

Tonje Brenna blir bedt om å svare på spørsmålene innen 12. april. 

 

Les også

Omtalte personer

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00