Dagfinn Henrik Olsen (56)

Stortingsrepresentant (FrP), medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, medlem, Nordland fylkesting, leder FrP Nordland
Tidl. havnekaptein, fisker/navigatør
Utdannet: Fiskeskipper, sjøkaptein og statslos
Fødested: Lødingen

29. juni 1966

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon