Den viktigste arbeidslivsdebatten i 2023: «Har arbeidslinja blitt et skjellsord?»

Debattstafetten om arbeidslinja ble det store temaet i Altinget Arbeidsliv i 2023. Stafetten som opprinnelig skulle være ferdig i slutten av mai, varte gjennom hele sommeren. Her får du en oppsummering av debatten – og lenkene til alle de 27 innleggene.

Åtte av debattdeltakerne i stafetten om arbeidslinja.
Åtte av debattdeltakerne i stafetten om arbeidslinja.Foto: Montasje: NAV / Astrid Waller / Hans Kristian Thorbjørnsen / Tankesmien Agenda / AUF / Hanna Johre / NTB / Høyre / Ihne Pedersen
Ingrid Skovdahl

I april sendte vi i Altinget Arbeidsliv ut en invitasjon til en rekke politikere og samfunnsaktører, med håp om at noen ville delta i en debattstafett om arbeidslinja.

«Har arbeidslinja blitt et skjellsord?», spurte vi.

Av de mange invitasjonene vi sendte ut, krysset vi fingrene for at minst ti personer ville takke ja. Ganske raskt viste seg arbeidslinja imidlertid å være et enda mer brennbart tema enn vi hadde regnet med: Nesten alle av de inviterte takket ja.

Statsråden mot Bollestad

4. mai gikk startskuddet for debattstafetten, og Nav-direktør Hans Christian Holte var først ut med innlegget «Vi er nødt til å gjøre porten til arbeidslivet vid og døren høy».

I løpet av mai måned ble innleggene fortløpende publisert – og langs veien ble vi kontaktet av flere nye personer som ønsket å delta i debatten. Det oppstod også interne debatter mellom deltakerne, for eksempel daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og KrF-leder Olaug Bollestad

KrF er ikke fremmed for tro, men Arbeiderpartiets blinde tro på at får vi bare foreldrene raskt nok ut i arbeid, så blir alt bra, har jeg fått litt nok av.

Olaug Bollestad
Partileder, KrF

Bollestad tok til orde for at arbeidslinja bør erstattes med en «familielinje». «Det skal ikke være opprørsk å prioritere tid med barna sine – det skal være den største selvfølge, for mødre, fedre og for arbeidsgivere. Derfor vil jeg bidra til å skape et samfunn med rom for ulike familier, og med tid til det viktigste. Arbeidslinja er faktisk ikke viktigere enn familien,» skrev Bollestad.

«Olaug Bollestad har rett i at arbeidslinjen ikke er viktigere enn familien. Men arbeidslinjen er viktig for familier. Faktisk er den helt avgjørende. Det er gjennom arbeidslinjen vi finansierer velferdsordninger som sørger for like muligheter for alle familier,» svarte den daværende arbeidsministeren, og fikk raskt tilsvar fra Bollestad igjen:

«KrF er ikke fremmed for tro, men Arbeiderpartiets blinde tro på at får vi bare foreldrene raskt nok ut i arbeid, så blir alt bra, har jeg fått litt nok av.» 

Les også

«Et vepsebol»

Fra Stortinget var det flere representanter som ønsket å delta i debatten.

«Arbeidslinja har blitt en hellig ku i norsk politikk», mente Mímir Kristjánsson (R), og spurte hva slags guddom Arbeiderpartiet tilber når de «ofrer syke og fattige mennesker på den moderne arbeidslinjas alter». Målet, ifølge Kristjánsson, må være at mennesker som har full rett på helserelatert ytelse eller pensjon, skal ha en ytelse som de kan leve av. 

«Tenk at vi skulle komme dit at bærebjelken i velferdsstaten vår må forsvares. Jeg gjør det gjerne», skrev Henrik Asheim (H), som mente at det er viktigere enn noen gang å stå opp for arbeidslinja. 

Nå er bunnplanken råtten, og det sosiale sikkerhetsnettet fullt av hull.

Freddy André Øvstegård
Stortingsrepresentant (SV)

Freddy André Øvstegård (SV) mente på sin side at arbeidslinja har blitt en fattigdomslinje. «En trygg bunnplanke gir folk helse og trygghet også til å lete etter arbeid. Men nå er bunnplanken råtten, og det sosiale sikkerhetsnettet fullt av hull,» skrev han.

Dagfinn Henrik Olsen (Frp) argumenterte for at arbeidslinja er viktig nettopp for at vi skal ha midler til å ta vare på de som ikke har mulighet til å ta vare på seg selv. «Det virker som om venstresiden ikke forstår at offentlige overføringer må betales fra et sted», mente han.

Heidi Nordby Lunde skrev om hvor brennbar debatten om arbeidslinja faktisk er. «Denne debatten er og blir et vepsebol», skrev hun i sitt innlegg. Stortingsrepresentantene stod riktignok ganske langt fra hverandre i denne debatten, men rett gjennom har også tonen mellom debattantene likevel konstruktiv og god.

«Er arbeid eller et gode?»

Diskusjonsrommet hadde en raus takhøyde, og utfoldet seg raskt til å bli en plattform der ikke bare politikere møttes for å diskutere hvilken politikk som er vedtatt, eller hvilken politikk de selv ville ha vedtatt dersom det var de som satt med makta. Her var det også rom for andre perspektiver: Andreas C. Halse, tidligere fagsjef i Tankesmien Agenda, skrev om hvordan arbeidslinjen handler om mer enn nivået på offentlige ytelser

Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler.

Einar Øverbye
Professor i statsvitenskap

Civita-rådgiver Skjalg Stokke Hougen ytret på sin side at arbeidslinjen tross alt sikrer verdighet for flest mulig, selv om den ikke sikrer alt. Dette fikk Samfunnsviternes leder Espen Nordgård Jakobsen til å reagere. «Debatten sporer av med politiske slagord», mente Jakobsen, og argumenterte for at vi må begynne å diskutere hva som faktisk kunne bidratt til større arbeidsdeltakelse.

En annen person som bidro med viktige perspektiver til refleksjon, var Einar Øverbye, som er professor i statsvitenskap ved OsloMet. «Er arbeid et onde eller et gode?», spurte han, og understreket viktigheten av å beholde en solid porsjon tvisyn, «for ikke å si ambivalens», både hos de som administrerer arbeidslinja og de som er målgruppen for arbeidslinja. «Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler», poengterte han.

De unge avsluttet

Debattstafetten, som vi opprinnelig hadde trodd ville være overstått på en måned, ble avrundet i slutten av juli.

I de siste innleggene i stafetten fikk to representanter for fremtidens generasjoner siste ord. Synnøve Kronen Snyen, leder av Sosialistisk Ungdom, skrev et innlegg der hun oppfordret Arbeiderpartiet til å «tørre å ta fra de rike og gi til de fattige».

AUF-leder Astrid Hoem viste på sin side til Arbeiderpartiets landsmøte i starten av mai, der det ble vedtatt at ytelsene må økes. 

Les også

Hele publiseringslisten

Utover navnene som allerede er nevnt i oppsummeringen, var det flere andre som også bidro med interessante innlegg med viktige perspektiver. Her får du oversikt over alle debattinnlegg, fra 4. mai til 24. juli:

Les også
Omtalte personer

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Cand.polit. (Universitetet i Oslo, 1992)

Olaug Vervik Bollestad

Partileder (KrF), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem, helse- og omsorgskomiteen, medlem, Stortingets valgkomité
Sykepleierutdanning (Høgskolen i Stavanger 1999)

Marte Mjøs Persen

Stortingsrepresentant (Ap)
Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (Universitetet i Bergen)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00