Høyre beholder høyprisbidraget, men vil endre regjeringens grunnrenteskatt på havbruk

Partiet beholder økningen i grunnrenteskatt på vannkraft i sitt alternative budsjett, og åpner for grunnrenteskatt på vindkraft på land, hvis innretningen er nøytral og ikke ødelegger lønnsomheten for eksisterende anlegg.

Høyre presenterte tirsdag sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim og finanspolitisk talsperson Helge Orten. 
Høyre presenterte tirsdag sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim og finanspolitisk talsperson Helge Orten.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Elisabeth Bergskaug

Tirsdag la Høyre fram sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson Helge Orten og helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Høyre reduserer oljepengebruken med 2 milliarder kroner, omprioriterer 12 milliarder i utgifter, og kutter 1,34 milliarder i bistand i forhold til regjeringens budsjettforslag.

Partiet foreslår et netto skattelette på 10,1 milliarder kroner ved å reversere økningen i arbeidsgiveravgift og formueskatt, og økt skattelette til alle som tjener under 1 million kroner. Men Høyre beholder store deler av skatteøkningene regjeringen foreslår, rundt 36 milliarder kroner.

– Det er umulig for oss å rette opp i skatteøkninger på over 40 milliarder kroner. Dette forslaget er et realistisk og styringsdyktig budsjett, men det er ikke identisk med det budsjettet vi hadde lagt fram hvis vi selv satt i regjering og hadde jobbet med dette siden januar, sier nestleder Henrik Asheim.

Høyres tidligere regjeringspartner Frp sier det er «veldig overraskende» at Høyre beholder mesteparten av regjeringens skatteøkninger.

– Høyre har vært svært kritisk til de enorme skatteskjerpelsene fra regjeringen, men velger altså å beholde rundt 40 milliarder i skatteskjerpelser. Jeg vil tro mange hadde forventet et tydelig skille mellom regjeringen og Høyre når det kommer til skatt, men det kom altså ikke, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi i en uttalelse.

Høyre beholder økt grunnrenteskatt for vannkraft, og høyprisbidraget på vannkraft og vindkraft, som med usikre anslag er ventet å hente inn 23 milliarder kroner i 2023. Regjeringen har justert sitt forslag, og vil nå at høyprisbidraget skal slå inn når strømprisen er høyere enn 70 øre per kilowattime over et månedssnitt. Høyre foreslår isteden å lytte til kraftbransjens ønsker, og beregne avgiften fra et årssnitt. Det endrer ikke beregnet provenyinntekt for staten.