Høyre beholder høyprisbidraget, men vil endre regjeringens grunnrenteskatt på havbruk

Partiet beholder økningen i grunnrenteskatt på vannkraft i sitt alternative budsjett, og åpner for grunnrenteskatt på vindkraft på land, hvis innretningen er nøytral og ikke ødelegger lønnsomheten for eksisterende anlegg.

Høyre presenterte tirsdag sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim og finanspolitisk talsperson Helge Orten. 
Høyre presenterte tirsdag sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim og finanspolitisk talsperson Helge Orten.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Elisabeth Bergskaug

Tirsdag la Høyre fram sitt alternative statsbudsjett, ved nestleder Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson Helge Orten og helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Høyre reduserer oljepengebruken med 2 milliarder kroner, omprioriterer 12 milliarder i utgifter, og kutter 1,34 milliarder i bistand i forhold til regjeringens budsjettforslag.

Partiet foreslår et netto skattelette på 10,1 milliarder kroner ved å reversere økningen i arbeidsgiveravgift og formueskatt, og økt skattelette til alle som tjener under 1 million kroner. Men Høyre beholder store deler av skatteøkningene regjeringen foreslår, rundt 36 milliarder kroner.