MDGs alternative budsjett: Dropper høyprisbidrag, og gir enorme summer i bistand

MDG sier nei til høyprisbidrag for fornybar energi og økt grunnrenteskatt for vannkraft, og vil heller øke skattene for olje og gass. I tillegg til en bistandsprosent, vil MDG innføre en egen klimaprosent, og gi 1.900 milliarder i et solidaritetsfond.

Miljøpartiet de grønne la fram sitt alternative budsjett torsdag.
Miljøpartiet de grønne la fram sitt alternative budsjett torsdag. Foto: Miljøpartiet de grønne
Elisabeth Bergskaug

Miljøpartiet de grønnes alternative budsjett ble lagt fram torsdag av fungerende partileder Arild Hermstad, parlamentarisk leder Lan Marie Berg og nesleder Ingrid Liland.

De la samtidig fram MDGs oppdaterte klimaplan, hvor de viser hvordan de kan kutte utslippene med 80 prosent innen 2030.

Hovedlinjene i budsjettet følger to spor. Det ene er solidaritet, ulikhet og fattigdom. Det andre er klima, energi og natur.

Blant hovedgrepene i budsjettet er:

Budsjettet finner du her.

Regjeringen foreslo i september et eget høyprisbidrag for vannkraft og vindkraft, begrunnet med ekstraordinære inntekter fra høye strømpriser. Bidraget innebærer en avgift på 23 prosent av prisen over 70 øre kilowattimen, når prisen er så høy. Regjeringen har nylig varslet at de vil beregne dette over et månedssnitt.

MDG mener det er feil å ilegge fornybarbransjen en sånn ekstraavgift, selv i perioder der prisene og inntektene er ekstraordinært høye, og foreslår derfor å droppe hele avgiften i sitt alternative statsbudsjett. I tillegg foreslår de å droppe den planlagte økningen i grunnrenteskatt for vannkraft.

Når vi trenger mer fornybar energi, er det feil å skatte fornybart mer, mens oljebransjen får mer særfordeler