Uklart hvordan makspris på strøm påvirker Rødts alternative budsjett

I sitt alternative budsjett foreslår Rødt å øke skattene med 38 milliarder kroner påløpt, og de bruker 17 milliarder på det de kaller en nødhjelpspakke. I tillegg innfører de makspris på strøm, men de sier ingenting om hvordan dette vil påvirke budsjettet.

<div>Partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen la onsdag frem partiets alternative statsbudsjett for 2023.<br></div><div></div>
Partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen la onsdag frem partiets alternative statsbudsjett for 2023.
Foto: Heiko Junge / NTB
Hans Andreas Starheim

Rødts alternative statsbudsjett ble i dag lagt frem av partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen. 

Blant hovedgrepene i budsjettet er:

Budsjettet finner du her.

Rødt presenterer det de kaller for en «nødhjelpspakke mot priskrisa». Pakken innebærer en økning på 12.000 kroner på alle ytelser som Rødt regner som velferdsstatens minsteytelser. Det vil si blant annet minstepensjon, uføretrygdens minstesats, sosialstønad, studiestøtte, overgangsstønad og tiltakspenger. I tillegg økes barnetrygden, og dagpengesatsen økes til 80 prosent for inntekt opp til 3G.

Samtidig vil Rødt gjennomføre første trinn av en tannhelsereform, kutte billettpriser på kollektiv, redusere egenandelstaket og starte en innfasing av gratis barnehage.

Samlet kostnad på denne pakken er 17 milliarder kroner.

Men selv om Rødt altså presenterer dette som en nødhjelpspakke i en akutt krisesituasjon, er det uklart om noen av disse tiltakene er ment å være midlertidige.

– Hver gang man lager budsjett, så gjør man det for neste år. Vi har sett på de utfordringene Norge har nå, og vi har lagt inn mange nye ting i dette budsjettet, men også en del ting vi har foreslått før. For eksempel så øker vi barnetrygd, og barnefattigdom er ikke et nytt fenomen i år, sier nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen.

­– Men når man kaller noe for en nødhjelpspakke, så er det naturlig å tenke at den inneholder noen tiltak som er nødvendig akkurat nå, men som vil kunne kuttes igjen når krisen er over?