Spaltist:  
Arne Bård Dalhaug

Nato 75 år: En feiring i krigens skygge?

Hvordan vil markeringen av 75-årsdagen til Nato måtte utformes hvis Russland fortsatt holder krigen gående, og kanskje sågar har hatt noe fremgang? Spørsmålet stilles av Altinget-spaltist Arne Bård Dalhaug.

– Dette vil kreve mye av
giverlandene, men å skulle markere 75-års jubileet til Nato mot en bakgrunn av
fravær av Ukrainsk militær fremgang, eller endatil russisk fremgang, vil bli en
krevende øvelse, skriver Altinget-spaltist Arne Bård Dalhaug. Bildet viser
konsekvensene av den russiske invasjonen i Chernihiv i Ukraina.
– Dette vil kreve mye av giverlandene, men å skulle markere 75-års jubileet til Nato mot en bakgrunn av fravær av Ukrainsk militær fremgang, eller endatil russisk fremgang, vil bli en krevende øvelse, skriver Altinget-spaltist Arne Bård Dalhaug. Bildet viser konsekvensene av den russiske invasjonen i Chernihiv i Ukraina.Foto: Montasje: Javad Parsa / NTB / Christina Guldstad / Altinget
Arne Bård Dalhaug

Neste år den 4. april fyller Nato 75 år, men selve feiringen skal ikke skje før tidlig i juli i Washington DC. Onde tunger hevder at dette skyldes at den amerikanske presidenten Joe Biden ønsker drahjelp med tanke på presidentvalget i november 2024. 

Imidlertid må man ikke glemme Russlands krig mot Ukraina. Et Nato-toppmøte med positive ringvirkninger for Bidens valgkamp vil kreve at situasjonen på bakken i Ukraina har endret seg ganske mye mer til Kyivs fordel enn slik det ser ut nå i november 2023.

Det haster veldig med tilstrekkelig støtte til Ukraina slik at en mer gunstig geopolitisk tilstand faktisk kan oppnås ganske tidlig på sommeren 2024. Helt uavhengig av presidentvalgkampen i USA vil dette være maktpåliggende å oppnå også for Nato. Det er dessverre god grunn til å frykte at denne tankegangen ikke er tilstrekkelig fremtredende i Natos hovedsteder; for hvordan vil markeringen av 75-årsdagen måtte utformes hvis Russland fortsatt holder krigen gående, og kanskje sågar har hatt noe fremgang?

Begge sider har kjørt seg fast

Den første november publiserte Ukrainas forsvarssjef general Zaluzhnyji en lengre artikkel i The Economist der han påpeker at krigen har nådd en fase der fronten i stor grad ligger fast. Han sammenligner situasjonen med Første verdenskrig, en krig der den militærteknologiske utviklingen over flere år favoriserte stridsformen forsvar og som en konsekvens av dette fikk vi det som ble kalt Vestfronten, en forsvarslinje som begge sider slet med å flytte på og hvor tapene var svært omfattende. Denne linjen strakte seg over ca. 700 fra Flandern og ned til den sveitsiske grensen. Til sammenligning er frontlinjen i Ukraina betraktelig lengre, ca. 1000 km.

Den ukrainske forsvarssjefen påpeker også at Russland har store ressurser og ikke må undervurderes. Han skriver blant annet at selv han er blitt overrasket over hvor «billig» et russisk menneskeliv er, et totalt fravær av moralske og etiske vurderinger på alle nivåer i det russiske statssystemet, også når det gjelder sin egen befolkning. De siste omfattende russiske angrepene mot Avdijivka bekrefter det undertegnede skrev her på Altinget om at Russland ikke har noen som helst tanker om å avslutte krigen. Åpenbart har Russlands president Vladimir Putin gitt ordre om at mer ukrainsk territorium skal okkuperes uten hensyn til tap av russiske soldater. 

I praksis betyr dette at vi kan stå overfor en langvarig uavsluttet krig i Europa der Russland fortsetter den ulovlige okkupasjonen av deler av Ukraina på ubestemt tid. Det store spørsmålet er selvfølgelig hva som må gjøres fra vestlig side for at de ukrainske styrkene igjen skal komme på offensiven i stor skala.

Arne Bård Dalhaug
President, Norges Forsvarsforening, seniorrådgiver Atlanterhavskomiteen

Det er ikke vanskelig å være enig med den ukrainske generalens vurdering av situasjonen, nemlig at begge sider har kjørt seg fast. Undertegnete skrev allerede i april 2022 at ingen av partene hadde noen umiddelbar måte å vinne krigen på, og videre at det var realistisk å regne med at Russland kunne ende opp med å okkupere noe mer ukrainsk territorium enn før 24. februar. Frem til Russland startet storkrigen i februar for snart to år siden hadde Moskva ulovlig okkupert Krim og deler av det ukrainske området Dombas helt siden 2014.

Tar vi på oss de strategiske brillene har frontlinjen i realiteten allerede ligget fast siden november i fjor, det vil si etter at russerne trakk seg ut av Kherson. I likhet med Første verdenskrig pågikk kampene noen måneder før fronten «frøs» til. I praksis betyr dette at vi kan stå overfor en langvarig uavsluttet krig i Europa der Russland fortsetter den ulovlige okkupasjonen av deler av Ukraina på ubestemt tid. Det store spørsmålet er selvfølgelig hva som må gjøres fra vestlig side for at de ukrainske styrkene igjen skal komme på offensiven i stor skala.

Vesten må levere nok av alt som trengs

General Zaluzhnyji har anført fem områder som vil være av spesielt stor viktighet; luftmakt (kampfly, droner og luftvern), elektronisk krigføring, evne til å kontrabeskyte russisk artilleri, mer avansert mineryddeutstyr og oppbygging av større reservestyrker. Dette kan bare skje ved at Vesten, og særlig USA, er i stand til å levere nok av alt som trengs.

Les også

De behovene som beskrives kan ikke dekkes i på kort sikt. Giverlandene må i mye større grad akseptere at krigen meget vel kan bli langvarig og legge om strategien basert på denne erkjennelsen. Russland har i stor grad innført en «krigsøkonomi» for industrier som støtter de militære. Her i Vesten kommer vi heller ikke utenom at produksjonen av våpensystemer, ammunisjon og reservedeler må økes drastisk, og det haster veldig. Dette er en grunnforutsetning for alt annet. Dette er også viktig finner sted i selve Ukraina. Perioden med en stivnet frontlinje under Første verdenskrig varte mellom tre og fire år, men det foregikk tidvis store lokale offensiver med ekstremt høye tapstall.

Her i Vesten kommer vi heller ikke utenom at produksjonen av våpensystemer, ammunisjon og reservedeler må økes drastisk, og det haster veldig.

Arne Bård Dalhaug
President, Norges Forsvarsforening, seniorrådgiver Atlanterhavskomiteen

Diskusjonen i Nato bør nå dreie seg om hvordan det kan skapes ukrainsk fremgang de nærmeste månedene samtidig som det legges en strategi for en langvarig krig. Dette vil kreve mye av giverlandene, men å skulle markere 75-års jubileet mot en bakgrunn av fravær av Ukrainsk militær fremgang, eller endatil russisk fremgang, vil bli en krevende øvelse.

Mye vil henge på evnen til å beskytte ukrainsk infrastruktur over vinteren samtidig som landet settes i stand til å utføre omfattende angrep inn på dypet av russiskokkuperte områder. Ukraina har allerede fått ATACMS fra USA og kryssermissiler fra Storbritannia og Frankrike. Det svensk-tyske kryssermissilet TAURUS, med en rekkevidde på over 500 km, sammen med mer ATACMS med rekkevidde over 300 km og Storm Shadow/SCALP med rekkevidder ut over eksportversjonen på 250 km vil være avgjørende over vinteren.

Må få F-16 på vingene

Dette vil gi Ukraina større tapspåførende evne og gi fremgang i krigen uten at frontlinjen i første omgang flytter seg så mye. Mot våren/tidlig sommer neste år må F-16 være på vingene. Samtidig må selvfølgelig alt det andre som trengs fortsette å flyte inn til Ukraina. Vesten må erkjenne at det bare er en ekstraordinær vestlig innsats som kan endre den situasjonen man nå ser avtegne seg. Det er bare enorme russiske tap av mennesker og materiell som vil kunne endre Kremls strategiske tenkning, tap av et slikt omfang at det er åpenbart at hverken mennesker eller krigsutstyr kan erstattes.

Uttalelsene omkring selve medlemskapet forble vage. Dette holder ikke når Nato skal markere 75 år. 

Arne Bård Dalhaug
President, Norges Forsvarsforening, seniorrådgiver Atlanterhavskomiteen

I Vilnius i sommer tok Nato bort kravet om at Ukraina må gjennom en Membership Action Plan før medlemskap, en politisk plattform ble opprettet og Nato-Ukraina rådet ble etablert. Uttalelsene omkring selve medlemskapet forble vage. Dette holder ikke når Nato skal markere 75 år. Alle vet at selv om Nato skal snakke om mye og vedta noe, er det bare to ting som teller; hvordan står Russlands krig mot Ukraina og hvor i prosessen er Ukraina på vei mot medlemskap. Nato må nå rett og slett jobbe seriøst for å unngå at de lange skyggene fra krigen dekker solen for mye den 9-11. juli i Washington DC.

Det sies ofte at Ukraina ikke kan bli medlem før krigen er avsluttet. Hva betyr det? Og hva betyr at krigen må være avsluttet? En fredsavtale man kan feste lit til at vil bli overholdt? I så fall er jo medlemskap egentlig unødvendig. Alle er medlemmer av Nato, og mange vil inn i Nato, fordi ingen tror på Russland og hva de sier fra Kreml. Basert på der krigen synes å stå i dag vil Nato mest sannsynlig på et eller annet tidspunkt måtte diskutere om medlemskap og sikkerhetsgarantier kan gis uten en fullt avklart situasjon. Russland vil aldri komme til å akseptere ukrainsk medlemskap i form av en avtale.

Absolutt alt tyder på at Russland ser for seg å holde krigen gående på ubestemt tid og stille Nato overfor ubehagelig valg. Det må tas et kraftig tak, og det raskt, hvis Nato skal kunne feire sin 75-års dag i noenlunde skyfritt vær.

Omtalte personer

Arne Bård Dalhaug

Generalløytnant (p), president, Norges Forsvarsforening, seniorrådgiver, Den norske Atlanterhavskomité, 1. visepresident i Idrettsstyret, Norges Idrettsforbund
cand. mag. i statsvitenskap og øststatkunnskap (UiO), Hærens Krigsskole, Stabsskolen, US Army Command and General Staff College, US Army War College

Vladimir Putin

President, Russland
jurist (Sankt Petersborgs Statsuniversitet)

Joe Biden

President, USA (demokratene)
bachelor i historie og statsvitenskap (University of Delaware), kandidatgrad i jus (Syracuse University 1968)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00