Debatt

Bård Hoksrud (FrP): Handling – ikke utvalg, Kjerkol

Vi snakker ofte i store ord i helsepolitikken. Det er likevel betenkelig at statsråden som opposisjonspolitiker kom med enorme lovnader, mens hun som ansvarlig statsråd alltid har klar en unnskyldning når hun utfordres på hvordan fastlegekrisen skal løses, skriver Bård Hoksrud (FrP) i det første innlegget i Altingets debattstafett.

Altinget starter nyåret med en debattstafett om fastlegekrisen. Først ut er stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp). 
Altinget starter nyåret med en debattstafett om fastlegekrisen. Først ut er stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp). 
Bård Hoksrud
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Norge står nå midt i en fastlegekrise. Bare siden Ingvild Kjerkol tok over helseministerposten, har andelen som ikke har fastlege økt med mer enn 100.000 personer. I august i år var det 235.000 nordmenn som sto uten en fastlege.

Både førunder og etter valget i 2021 kom Kjerkol med enorme lovnader. Statsråden hevdet før valget at fastlegeordningen skulle reddes og at «det lett kunne gjøres i en tilleggsproposisjon». Det tok mer enn ett år i regjering, en tilleggsproposisjon og et revidert nasjonalbudsjett, før regjeringen fant store nok penger som kunne gjøre en liten forskjell for fastlegeordningen.

Årets dyreste aprilspøk?

I budsjettet for neste år har regjeringen hevdet at fastlegeordningen er et prioritert område. Det er vel og bra, men det er likevel mye som bekymrer med regjeringens prioriteringer.

Politikere har ulike triks når de skal få bevilgningene sine til å høres større ut enn hva de egentlig er. Statsråd Kjerkol sier at de ekstra bevilgningene har en såkalt «helårseffekt» på en milliard kroner. Det er faktisk litt utrolig at man kan slippe unna med det, for bevilgningen er egentlig på 700 millioner – den skal nemlig ikke gjelde før 1. april. Er det årets dyreste aprilspøk? 

Fastlegekrisen – en debattstafett

Fastlegekrisen er nå en av de mest krevende sakene regjeringen står overfor.

Altinget Helse har invitert åtte sentrale aktører på helsefeltet til en debattstafett om fastlegekrisen. 

Disse vil delta i stafetten: 

I sommer kom det frem at regjeringens løsning på fastlegeordningen var å nedsette et ekspertutvalg. Da var vi i Fremskrittspartiet tydelige på at vi ikke trenger flere utredninger, men flere tiltak. Selv om dette kanskje høres ut som billig retorikk er det likevel et faktum at mange av de utfordringene dette utvalget peker på, er ting vi visste fra før. Dette utvalget fremstår derfor ikke som annet enn en trenering.

Flere LIS1-stillinger

Et tiltak FrP har pekt på er flere LIS1-stillinger. LIS1 er praksisordningen som alle leger som skal spesialisere seg må gjennom, for å kunne bli fastleger. Disse praksisplassene er svært viktige for å få utdannet nok leger, og derfor foreslo vi også i vårt budsjett at det skulle etableres 100 nye LIS1-stillinger.

For et par uker siden kom det regjeringsoppnevnte utvalget med sin første rapport, der de slo fast at vi trenger flere LIS1-stillinger for å få nok fastleger – akkurat det samme som FrP har sagt i lang tid.

Problemet er bare at regjeringen i sitt budsjett for neste år har vedtatt å fjerne 31 LIS1-stillinger.

Regjeringen har altså satt ned et utvalg som skal komme med råd om hvordan vi kan løse fastlegekrisen, og når utvalget først kommer med sin vurdering, så velger regjeringen å gjøre det stikk motsatte av det utvalget anbefaler. Det er nesten ikke til å tro.

Symbolske løsninger

FrP har lenge vært forkjempere for å øke basistilskuddet for fastleger. Det har regjeringen nå valgt å gjøre, og det er også vel og bra. Men, det blir ikke flere leger av å øke lønna. I beste fall sikrer vi at flere fortsatt vil stå i jobb som fastlege, men økt basistilskudd løser ikke de virkelige problemene; vi utdanner for få leger i Norge.

Samtidig som regjeringen opprettet 30 nye studieplasser på medisin ved Universitetet i Tromsø, fjerner de 31 praksisplasser. Vi har allerede sett eksempler på medisinstudenter som må ta seg et friår og jobbe med noe helt annet, fordi de ikke får praksisplass. Da er det helt uforståelig at regjeringen fjerner praksisplasser, som er den største flaskehalsen for å få utdannet nye leger.

Det er flott med store ord fra regjeringen, men dessverre vil nok fastlegekrisen bare bli verre når man ikke tar tak i de reelle utfordringene vi står ovenfor.

Fremskrittspartiet har en rekke løsninger som ville kunne bedret situasjonen. Vi vil blant annet opprette medisinstudier i Stavanger for å få utdannet flere leger, vi vil minimere risikoen for fastleger som ønsker å starte egen praksis, øke basistilskuddet, gi tilskudd til 100 nye LIS1-plasser og sørge for at fastleger får drive mest mulig med pasientbehandling og minst mulig med byråkrati og papirarbeid. Vi må rett og slett gjøre ordningen mer attraktiv.

Da trenger vi ikke Kjerkols symbolske løsninger, men løsninger som faktisk monner.

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00