Debatt

Haga: Nord Pool er en hjørnestein i det nordiske energisamarbeidet

Det er som kjent lite hjelp i å skyte budbringeren av en dårlig nyhet, slik mange gjør med kraftbørsen Nord Pool. I 1993 begynte den i Norge, og i løpet av de syv neste årene ble både Sverige, Finland og Danmark med. Med det var verdens første internasjonale kraftbørs født.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Åslaug Marie Haga
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I dag er Nord Pool en hjørnestein i det nordiske energisamarbeidet og en viktig faktor for å sikre befolkningen en bærekraftig og trygg energiforsyning.  

Strøm er en begrenset ressurs og en basisvare alle trenger. Det er kanskje ikke intuitivt at den er egnet for børshandel, men dette systemet gjør en helt sentral jobb. Det er et finmasket system som gir viktige prissignaler om forholdet mellom produksjon og forbruk.

Nordisk debattstafett:

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?

Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.

Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:

I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.

For det første bidrar det til å sikre at det til enhver tid produseres like mye strøm som det forbrukes. Nord Pool forteller for eksempel gjennom høyere priser enn normalt, at det nå er lurt å spare på strømmen. Prisen forteller også selskaper med regulerbar energiproduksjon hvorvidt de bør produsere i dag eller på et senere tidspunkt.

For det andre forteller høye priser over tid at det trengs nye investeringer i produksjon. Det er et viktig signal til energiselskapene som vurderer hvor mye ny produksjon de skal bygge ut. Slik bidrar Nord Pool til effektiv ressursnyttelse og til investeringer i ny energi i tråd med samfunnets behov, både til klimatiltak, industri og vanlig forbruk. Forutsetningen er naturligvis at politikken legger til rette med riktige rammevilkår for investeringer, blant annet gjennom riktig innretning på skattene og konsesjonsbehandlinger.

De nordiske landenes banebrytende samarbeid på kraftmarkedet bør heller gi inspirasjon til mer samhandling og læring av hverandre

Åslaug Marie Haga
Leder i Fornybar Norge

Ikke minst er Nord Pool en åpen markedsplass, hvor alle som ønsker, kan sjekke pris og budgivning fra både produsenter og forbrukere.

De høye kraftprisene vi har sett den siste tiden har utfordret manges tillit til kraftmarkedet. Det er forståelig, men det er viktig å huske de grunnleggende årsakene. Det handler først og fremst om Putins struping av gasstilførselen til Europa og tørke som reduserte energiproduksjonen fra vannkraft og atomkraft. Økt produksjon av fornybar energi, kombinert med energieffektivisering, er veien til lavere strømpriser.

Her har Nord Pool en viktig rolle gjennom de prissignalene børsen sender. Det er som kjent lite hjelp i å skyte budbringeren av en dårlig nyhet. 

De nordiske landenes banebrytende samarbeid på kraftmarkedet bør heller gi inspirasjon til mer samhandling og læring av hverandre. Landene har blant annet ambisiøse, nasjonale mål for overgangen til fornybar energi. Grovt sett kan energiomleggingen vi står overfor oppsummeres i tre oppgaver som må løses:  

  1. For det første må produksjonen av fornybar energi økes og fossil energibruk fases ut.  
  2. For det andre trengs det et bedre kraftnett som sørger for at kraften flyter dit det til enhver tid er behov.  
  3. For det tredje må det tas i bruk ulike løsninger for fleksibelt strømforbruk, slik at vi unngår de største forbrukstoppene. I tillegg trengs det løsninger for lagring av energi, som batterier og hydrogen. 

I dag er Nord Pool en hjørnestein i det nordiske energisamarbeidet

Åslaug Marie Haga
Leder i Fornybar Norge

Den beste oppskriften for å få til dette er ytterligere samarbeid mellom landene i Norden. Det kan for eksempel handle om utvikling av infrastruktur for bruk av hydrogen i transportsektoren eller et kraftnett som legger til rette for havvind. Det kan også handle om at landene inspireres av hverandre og lærer av ulike løsninger som får opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Våre samfunn er like nok til at progressiv energipolitikk som fungerer hos noen av oss, burde kunne fungere hos alle.  

Vi fikk det til med kraftmarkedet for 30 år siden. Nå må vi igjen samle oss, slik at vi klarer å gjennomføre energiomleggingen så smertefritt som mulig.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00