Ny nordisk debattstafett om fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?

Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet. Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Foto: Erik Johansen/Carina Johansen/NTB
Caroline BoasElisabeth BergskaugJohanna AlskogAnton Säll

De skandinaviske landene står, i likhet med mange andre land, overfor den store utfordringen å måtte tilpasse sine energisystemer og forsyningskilder for en bærekraftig fremtid. Med de akselererende klimaendringene og Russlands invasjon av Ukraina, har behovet bare blitt mer presserende.

Med tanke på de politiske målene som Danmark, Norge og Sverige har satt seg innen fornybar energi, og spesielt vindenergi, bør det stilles flere spørsmål om hvorvidt et økt samarbeid på tvers av de skandinaviske landene kan optimere realiseringen av målene.

Med utgangspunkt i den felles historien som Skandinavia deler, kan det godt finnes felles løsninger på de utfordringene som energi- og forsyningsaktørene står overfor i disse tider. Men selv om oppskaleringen av fornybare energikilder er i full gang og høyt prioritert i hele Skandinavia, har Danmark, Norge og Sverige fortsatt sine forskjeller når det gjelder ressurser og strategier for den grønne omstillingen. Mens hav- og landvind tjener Danmark godt, er Norge rikt på gass og vannkraft, og Sverige bruker biodrivstoff og kjernekraft.

Hvordan bør disse forskjellene tilnærmes, dersom det tverrnasjonale samarbeidet skal økes? Hva skal man fokusere på, for at landene skal kunne løse de dagsaktuelle og fremtidige utfordringene på best mulig måte? Og hvor er de største barrierene for det enkelte land og regionen som helhet, når det gjelder omstilling av energi- og forsyningsanlegg til grønnere alternativer?

Vil det bære eller briste med et samarbeid av dette kaliberet? Det er riktignok mye kunnskap å hente og dele, men kanskje de enkelte landene er best tjent med å se til seg selv og løse problemene på egen hånd?

Det er denne type spørsmål som den nye debattstafetten ønsker å besvare og reflektere over, med innlegg fra en rekke relevante og interessante aktører fra hele Skandinavia.

Debatten blir også den første tverrnasjonale debattstafetten, der både Altinget Norge, Altinget Danmark og Altinget Sverige er med. Vårt ønske er at temaet og aktørene kan starte en kollektiv debatt på tvers av grenser og språk om mulighetene for en felles skandinavisk energifremtid.

Aktørene som deltar i debatten, er:

 • Sebastian Hald Buhl og Søren Scherfig, henholdsvis landsjef i Norge og Sverige og landsjef for havvind i Danmark ved energiselskapet Ørsted. Les innlegget her.
 • Åsa Pettersson, administrerende direktør for Energiföretagen. Les innlegget her.
 • Sebastian Mernild, professor i klimaendringer og glasiologi, leder av SDU Climate Cluster, forfatter og hovedforfatter i FNs Klimapanel (IPCC). Les innlegget her.
 • Jonas Kristiansen Nøland, Martin Hjelmeland og Samuel Estenlund, henholdsvis førsteamanuensis ved Institutt for elektrisk energi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTN), postdoktor ved Institutt for elektrisk energi, NTNU og stipendiat i industriell elektroteknikk og automasjon, Lunds universitet. Les innlegget her.
 • Henrik Stiesdal og Kristian Jensen, henholdsvis oppfinner og grunnlegger av Stiesdal A/S, og administrerende direktør for Green Power Denmark. Les innlegget her.
 • Robert Andrén, generaldirektør i Energimyndigheten i Sverige. Les innlegget her.
 • Bo Øksnebjerg, Generalsektretær i WWF Verdens naturfond Danmark. Les innlegget her.
 • Åslaug Marie Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge.
 • Jonas Kittelsen, nordisk ungdomsrepresentant for biomangfold samt klimaaktivist. Les innlegget her.
 • Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brint Alliancen. Les innlegget her.
 • Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Les innlegget her.

--- 

Denne artikkelen er også publisert i danske Altinget, og er oversatt av Ingrid Skovdahl.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00