Debatt

Energimyndigheten: Økt samhandel er nøkkelen til et bærekraftig energiskifte

Vi står foran en storskala elektrifisering og digitalisering som påvirker hele samfunnet. For å gripe mulighetene som omstillingen gir oss, trenger vi et helhetlig perspektiv og styrket nordisk samarbeid, skriver ekspedisjonssjef i svenske Energimyndigheten, Robert Andrén.

De nordiske landene må stå sammen og samle krefter for å bygge en konkurransedyktig, økologisk bærekraftig og trygg energiforsyning, skriver ekspedisjonssjef i Energimyndigheten, Robert Andrén.
De nordiske landene må stå sammen og samle krefter for å bygge en konkurransedyktig, økologisk bærekraftig og trygg energiforsyning, skriver ekspedisjonssjef i Energimyndigheten, Robert Andrén.
Robert Andrén
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vårt nordiske kraftsystem er allerede et av de mest økologisk bærekraftige, velfungerende og robuste systemene i verden. Dette er i stor grad takket være vår tradisjon for nordisk samarbeid innen kraftsektoren – våre kraftsystemer har vært sammenkoblet i nesten 100 år og er bygget for konstant eksport og import mellom landene. 

Vi må fortsette å utvikle systemet vårt i fellesskap for å være i forkant.

Robert Andrén
Ekspedisjonssjef, Energimyndigheten

Elektrifiseringen som nå skjer, vil gjøre det mulig for oss å bryte vår fossilavhengighet og tiltrekke morgendagens bærekraftige næringer til vårt hjørne av verden. I den globale elektrifiseringstrenden vi nå opplever, vil vårt velfungerende nordiske kraftsystem gi oss et sterkt konkurransefortrinn. Kraftsystemet er med andre ord det stabile fundamentet som skaper både forsyningssikkerhet og konkurransekraft for Norden og nordiske bedrifter, men som også gjør det mulig for landene våre å lede an i det nødvendige grønne skiftet, og dermed kapitalisere gevinstene ved omstillingen.

Men vi ser i dag hvordan mange andre land og regioner nå investerer stort for å akselerere omstillingstakten gjennom elektrifisering og digitalisering. Den ledende posisjonen vi har hatt og delvis fortsatt har, kan vi ikke ta for gitt. Vi må fortsette å utvikle systemet vårt i fellesskap for å være i forkant. Vi må maksimere fleksibiliteten gjennom energilagring, smarte styringssystemer og energieffektivisering.

Nye teknologiske innovasjoner er nødvendige, men to viktige nøkler er å utvikle nye forretningsmodeller og få til nye atferdsmønstre i samfunnet. Vi vet allerede at forskning og innovasjon er nødvendig for å bygge et smartere kraftsystem og samtidig opprettholde sikkerheten, men alle vi som er virksomme i energi- og elektrisitetssystemet, må også bli flinkere til å kommunisere. Vi må fortelle og vise at endringene som nå skjer, og de som er rett rundt hjørnet, gir oss alle et bedre samfunn å leve i – for slik er det uten tvil!

Nordisk debattstafett

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?

Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.
Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:
I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.

En helhetlig, nordisk tilnærming

Energimyndighetens scenarier viser at det svenske kraftbehovet kan fordobles allerede innen 2035, dersom alle annonserte planer blir gjennomført. Vi ser nye og endrede mønstre i strømforbruket. Skal vi møte det økte behovet for strøm, må vi også øke utbyggingen av alle fossilfrie krafttyper. Vi må rett og slett være i stand til å ha en helhetlig tilnærming – ikke bare i hvert land, men fra et nordisk perspektiv. Vi kan ikke sette krafttyper opp mot hverandre, heller ikke husholdninger mot industrier eller geografiske deler opp mot andre – vi må holde sammen og bygge videre på det sterke sammenvevde nordiske kraftsystemet vi allerede har bygget. 

Vi må holde sammen og bygge videre på det sterke sammenvevde nordiske kraftsystemet vi allerede har bygget.

Robert Andrén
Ekspedisjonssjef, Energimyndigheten

Selvfølgelig er det utfordringer i omstillingen som nå skjer med ulike avhengigheter mellom ulike aktører. Nettopp derfor må vi samhandle og ønske å skape forutsetninger for hverandre. Skal det vokse frem en mer bærekraftig industri, må strømnettene vernes, moderniseres og bygges ut. Investeringene i både bruk, distribusjon og produksjon må gå i takt.

Jeg mener at alle i energibransjen er sentrale for å bygge et mer bærekraftig samfunn, både innovative aktører med nye smarte løsninger og de som jobber for å omstille eksisterende virksomheter. Men for å klare omstillingen, må vi bli flere – så vel ingeniører, elektrikere og montører, som forskere, investorer og myndighetspersoner. Vi må også utvide rekrutteringsgrunnlaget gjennom blant annet bedre utdannelsesinnsats også i energibransjen. Energimyndigheten har fått den viktige oppgaven med å skape en kraftsamling rundt kompetansestyrking for elektrifiseringen, for energiomstillingen. Også denne saken er best tjent med å håndteres i fellesskap i våre nordiske land.

Grenseoverskridende problemer krever grenseoverskridende løsninger, som igjen krever grenseoverskridende samarbeid.

Robert Andrén
Ekspedisjonssjef, Energimyndigheten

For min del er det en selvfølge at det grønne skiftet til fossilfrihet og utviklingen av kraftsystemet, er et av våre aller viktigste samfunnsspørsmål, noe jeg håper har vært tydelig i dette innlegget. Krigen i Ukraina har intensivert energidebatten i hele Europa, men ofte med litt for nasjonal karakter, også i våre nordiske land. Det er ikke slik fremtidens utfordringer håndteres best. Grenseoverskridende problemer krever grenseoverskridende løsninger, som igjen krever grenseoverskridende samarbeid. I Norden vet vi dette, og nå må vi atter igjen samle krefter for en konkurransedyktig, økologisk bærekraftig og trygg energiforsyning. Med andre ord, sett laget foran deg selv!

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00