Dette er Altinget Helse

God helse er en grunnleggende verdi i et hvert menneskes liv, men er også et av de vanskeligste landskapene for politikerne å manøvrere i. Derfor vil Altinget Helse gå i dybden med journalistikk om de vanskeligste prioriteringene – og de store budsjettpostene. 

Altinget Helse kommer ut med tre nyhetsbrev hver uke og vil dekke helsepolitikken fra et nøytralt og faktabasert ståsted. 
Altinget Helse kommer ut med tre nyhetsbrev hver uke og vil dekke helsepolitikken fra et nøytralt og faktabasert ståsted. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

3. oktober åpnet Altinget i Norge. Den rendyrkede politiske nettavisen har 22 år bak seg i Danmark og åtte i Sverige. Nå er det Norges tur. Altinget dekker politikk fra et nøytralt ståsted og er opptatt av en faktabasert og analytisk journalistikk. Som Altinget-leser kan du få tilgang på dagsaktuelle nyheter, spaltister og debatt om allmenn politikk, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt.

I våre fagpolitiske nisjer går vi mer i dybden. 

Helse-nisjen vil dekke den løpende debatten, de økonomiske prioriteringene og de politiske prosessene i det norske helsevesenet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har også et blikk på internasjonale spørsmål rundt helseberedskap og -samarbeid. De siste årene med pandemi har vist oss med all tydelighet at god helse ikke alltid kan vedtas av nasjonale eller lokale myndigheter. 

I mange norske kommuner vet vi også at politikere opplever at det er dårlig samsvar mellom løftene som gis sentralt, og den virkeligheten man står i lokalt.

Veslemøy Østrem
Sjefredaktør, Altinget

De neste årene vil norsk helsepolitikk stå overfor en rekke store, komplekse problemstillinger: Vi har en fastlegekrise, en eldrebølge, et kompetansebehov og et helsebyråkrati som ikke alltid klarer å samarbeide. I mange norske kommuner vet vi også at politikere opplever at det er dårlig samsvar mellom løftene som gis sentralt, og den virkeligheten man står i lokalt. Vi vet dessuten at mange organisasjoner og aktører innenfor helsefeltet opplever at mange beslutninger tas på sviktende grunnlag. Dette ønsker vi å følge med et faktabasert, kritisk blikk. 

Skiphamn er nisjeredaktør

Noen av de viktigste spørsmålene i dagens politiske situasjon, vil bli dekket i Altinget Helse. Vi skal skrive om de politiske prioriteringene, budsjettarbeidet, lovarbeid og helseøkonomi. 

Silje Sjursen Skiphamn er nisjeredaktør for Altinget Helse. Hun har bakgrunn som journalist både fra Drammens Tidende, VG og har de siste fem årene vært sentral i å bygge opp Faktisk.no, i rollen som nyhetsredaktør.

Med seg på laget har hun Solveig Ruud, som er tilknyttet Altinget som frilanser. Ruud har jobbet en årrekke i Aftenposten, og er en av landets fremste politiske journalister. Hun har særlig dekket helse- og sosialfeltet, i tillegg til å følge partipolitikk og Stortingsprosesser tett. 

Altinget i Norge har også tett samarbeid med våre kollegaer i Danmark, Sverige og på vårt Brussel-kontor siden 2010. Altingets norske lesere vil også få tilgang på en rekke internasjonale og nordiske analyser og nyhetsartikler. 

Utgivelser
Altinget Helse kommer ut tre ganger i uken i et nyhetsbrev med nyheter, debatt, bakgrunnsartikler og analyser. I utgangspunktet er dette mandag, onsdag og fredag

Vi starter uken på mandag med et overblikk over hva som skjer på helsefeltet, samt med aktuell helsepolitisk debatt fra våre spaltister eller aktuelle aktører. Onsdag og fredag får du et fyldig nyhetsbrev med aktuell innsikt og ferskt nyhetsstoff. 

Kontakt
Hvis du har ideer til temaer, ønsker å delta i debatten eller vil melde inn kalenderhendelser, er du velkommen til å kontakte redaksjonen:

Silje Sjursen Skiphamn, nisjeredaktør for Helse.
Solveig Ruud, politisk journalist i Altinget. 

Hvis du vil sende et debattinnlegg, kan du skrive til [email protected]
Du kan sende navnenyheter til [email protected] og pressemeldinger og hendelsesnyheter til [email protected]

Har du spørsmål om ditt abonnement, skriv til [email protected] 

Annonser
Ønsker du at annonsere eller få din stillingsannonse på Altinget Helse, så kontakt Altinget Annonser på [email protected]  

Omtalte personer

Silje Sjursen Skiphamn

Nisjeredaktør, Altinget Helse

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00