Dette er Altinget Klima og Energi

Energi- og klimapolitikken er mer sentral enn noensinne, og feltet fortjener god og grundig journalistikk. Altinget Klima og Energi skal dekke de store politiske veivalgene i en krevende omstillingstid der bakteppet er tre pågående kriser som ikke nødvendigvis har enkle løsninger. 

Altinget Klima og Energi vil gå i dybden på politikkutviklingen på noen av de mest brennbare temaene i dag. 
Altinget Klima og Energi vil gå i dybden på politikkutviklingen på noen av de mest brennbare temaene i dag. Foto: Carina Johansen / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

3. oktober åpnet Altinget i Norge. Den rendyrkede politiske nettavisen har 22 år bak seg i Danmark og åtte i Sverige. Nå er det Norges tur.

Altinget dekker politikk fra et nøytralt ståsted og er opptatt av en faktabasert og analytisk tilnærming. Som Altinget-leser kan du få tilgang på dagsaktuelle nyheter, spaltister og debatt om allmenn politikk, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt.

I våre fagpolitiske nisjer går vi mer i dybden.

Altinget Klima og Energi følger noen av de viktigste og mest debattskapende områdene i norsk politikk; klima, energi og natur. Vi følger stortingskomiteenes arbeid med å utforme nye verktøy, forskrifter, og nytt lovverk, regjeringens klimamål og evne til å nå disse, samt de internasjonale strømningene på dette feltet. En krig i Ukraina der Russland bruker energi som et av sine våpen, gjør tematikken høyst aktuell. 

Norge befinner seg i et såkalt trilemma, der man ønsker å nå tre delvis motstridende mål samtidig: Vi vil ha rimelig strøm, vi skal bygge ut mye fornybar energi for nå målene for klimakutt Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, og vi skal ta vare på naturen. Samtidig har vi en velferdsstat som i dag er avhengig av de store inntektene olje- og gassnæringen har bidratt med gjennom flere årtier. 

Vi tror en god miks av kritisk nyhetsjournalistikk, innsiktsfulle analyser, en opplyst debatt og aktuelle spaltister gjør dette til en viktig nisje i dagens politiske landskap.  

Veslemøy Hedvig Østrem
Sjefredaktør

I denne nisjen følger vi også organisasjoner, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer tett. Vi tror en god miks av kritisk nyhetsjournalistikk, innsiktsfulle analyser, en opplyst debatt og aktuelle spaltister gjør dette til en viktig nisje i dagens politiske landskap.

Bergskaug er nisjeredaktør

Elisabeth Bergskaug er nisjeredaktør for Altinget Klima og Energi. Hun har bakgrunn som nyhetsjournalist fra ABC Nyheter og Vårt Land. Der har hun jobbet med samferdsel, klima, politikk og allmenne nyheter. Bergskaug har en master i klimajournalistikk fra 2022, der hun vurderte klimadekningen i norske aviser gjennom valgkampen i 2021. Hun har skrevet boken «Bompengeboka, politikk, sirkus og motstand» – om bompengeopprøret før valget i 2019.

Altinget har også god tilgang på klima og energi-stoff fra vår danske og svenske søsteravis, samt fra vår redaksjon i Brussel. 

Utgivelser

Abonnenter på Altinget Klima og Energi får tre ganger i uken i et nyhetsbrev med nyheter, debatt, bakgrunnsartikler og analyser. I utgangspunktet er dette mandag, onsdag og fredag.

Vi starter uken på mandag med et overblikk over hva som skjer på klima- og energifeltet, samt med aktuelt meningsstoff fra en av våre spaltister. Onsdag og fredag er nyhetsbrevet mer utbygget med aktuell innsikt og ferskt nyhetsstoff. Til hvert nyhetsbrev får du også en oppdatert politisk kalender og annet nyttig stoff. 

Kontakt

Hvis du har ideer til temaer, ønsker å delta i debatten eller vil melde inn kalenderhendelser, er du velkommen til å kontakte redaksjonen:

Elisabeth Bergskaug, nisjeredaktør Altinget Klima og Energi.

Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget.

Hvis du vil sende et debattinnlegg, kan du skrive til [email protected]

Du kan sende navnenyheter til [email protected] og pressemeldinger og hendelsesnyheter til [email protected].

Har du spørsmål om ditt abonnement, skriv til [email protected]

Annonser

Ønsker du at annonsere eller få din stillingsannonse på Altinget Arbeidsliv, så kontakt Altinget Annonser på [email protected] 

Omtalte personer

Elisabeth Bergskaug

Nisjeredaktør, Altinget Klima og Energi
Bachelor i journalistikk fra OsloMet (2016), master i klimajournalistikk fra OsloMet (2022)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00