Finansminister fra øystaten som forsvinner etterlyser fond for tap og skade

Altinget møtte finansministeren fra øystaten Tuvalu på COP27 for å snakke om klimaforhandlingene og livet på en øy der havnivået stiger fra alle kanter. Hans forslag til løsning på tap og skade-spørsmålet er ikke det samme Norge ønsker seg fra forhandlingene.

Nålen på venstre side av jakken til Seve Paenius er for&nbsp;<i>The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative</i>&nbsp;–&nbsp;en nedrustningsavtale for fossile brensler som Tuvalu har kjempet for på COP27.
Nålen på venstre side av jakken til Seve Paenius er for The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative – en nedrustningsavtale for fossile brensler som Tuvalu har kjempet for på COP27. Foto: Rasmus Raun Westh/Altinget
Rasmus Raun Westh Elisabeth Bergskaug

For den lille øynasjonen Tuvalu i Stillehavet er klimaendringene mer alvorlige enn for de fleste.

Havnivået stiger, og det 26 kvadratkilometer store landet kan være ubeboelig om mellom 50 og 100 år. To av Tuvalus ni øyer er allerede nær oversvømmelse, ifølge regjeringen.

På COP27 er Tuvalu og de rundt 40 andre små, lavtliggende øystatene blant de sterkeste forkjemperne for at klimatoppmøtet skal ende med en avtale om tap og skade.