Mange nye skipsfartsløfter under COP27 – men uklart hvem som leverer

Det haglet med initiativer under klimatoppmøtet i Egypt. Men det er fortsatt usikkert hvem som vil etterleve de forpliktelsene landene har tatt på seg om å etablere fossilfrie transportkorridorer til sjøs i 2025.

USAs klimautsending John Kerry og Norges statsminister Jonas Gahr Støre lanserte initiativet Global Shipping Challenge under klimatoppmøtet COP27 i Egypt.
USAs klimautsending John Kerry og Norges statsminister Jonas Gahr Støre lanserte initiativet Global Shipping Challenge under klimatoppmøtet COP27 i Egypt. Foto: Javad Parsa / NTB
Jacob Hederos Elisabeth Bergskaug

Antall initiativer og løfter som på forskjellige måter skal stimulere til grønn omstilling i skipsfarten ble flere under årets klimatoppmøte. Norge og USA lanserte initiativet Green Shipping Challenge under COP27, og oppfordret sine partnere til å bidra med løfter. En rekke land, selskaper og havner bidro med mer enn 45 løfter under initiativet, inkludert Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Klimagassutslipp fra skipsfart utgjør i underkant av 3 prosent av de globale utslippene, og er en betydelig utslippskilde.

Men når det gjelder konkrete forpliktelser som det er mulig å følge opp, var det i de fleste tilfellene utydelig når de kan forventes å bli innfridd. Ett av de mest detaljerte løftene ble levert av danske Maersk, som har til hensikt å sjøsette 19 skip som kan gå på grønn metanol innen 2025.