Venstres alternative budsjett: Vil bruke mindre oljepenger enn regjeringen

Tirsdag la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. – Vil senke skattenivået for dem som har minst, sier nestleder Sveinung Rotevatn. 

Venstres finanspolitiske talsperson og nestleder Sveinung Rotevatn la tirsdag frem partiets alternative budsjett for 2023. 
Venstres finanspolitiske talsperson og nestleder Sveinung Rotevatn la tirsdag frem partiets alternative budsjett for 2023.  Foto: Lise Åserud / NTB
Lara Rashid

– Det er viktig for Venstre å være tydelige på hvilke prioriteringer vi gjør. Blant de statlige utgiftene vi går inn for å senke er utgifter til kontantstøtte, CO2-kompensasjon til industrien, offentlig byråkrati (ABE-reform), tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som vil dele seg opp og statlige bidrag til AFP-ordninga, sier Rotevatn i en pressemelding.

Venstre går inn for å bruke mindre oljepenger enn regjeringen har lagt opp til. 

Her er hovedtallene i Venstres budsjett: 

Fra før var det allerede kjent at Venstre ønsker å endre sykelønnsordningen i tråd med forslagene fra et ekspertutvalg i 2019. Til Altinget fortalte nestleder Sveinung Rotevatn mandag at ett av grepene i deres budsjett er å gjøre endringer i sykelønnsordningen, hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker må ta en litt større del av kostnaden ved langtidsfravær enn i dag.   

Venstre har foreslått endringer i sykelønn før, men denne gangen har ikke partiet kommet på en ny modell selv. I stedet foreslår de å innføre den modellen som ekspertgruppen i Sysselsettingsutvalget, under ledelse av Steinar Holden, la frem i sin rapport i 2019.

­– Jeg tror det er på tide å lytte til dem som vet hva de snakker om. Nå har vi fått så mange fagrapporter om at sykelønnsordningen må endres, at nå foreslår vi å gjøre nettopp det, sa Rotevatn til Altinget. 

Venstre karakteriserer regjeringens forslag til statsbudsjett som byfiendtlig, og i sitt alternative budsjett legger de inn 11,8 milliarder mer enn regjeringen på byrettede tiltak.

– Se på økningen deres i arbeidsgiveravgift som rammer særlig teknologibedrifter i byene, de skaper usikkerhet om byvekstavtaler, fjerner Klimasats, sier nei til rusreform og reverserer domstolsreformen, sa Guri Melby til NTB da denne lekkasjen ble kjent mandag.

Venstre foreslår også å øke barnetrygden med 8000 kroner mer i året, men vil at utgiftene til dette skal dekkes inn gjennom å skattelegge den for de rikeste. Det skrev Vårt Land mandag.