Debatt

Andreassen: Er du glad i demokrati? Si nei til EU

Hvorfor skal vi være en del av en union som gjør livene våre mindre demokratisk? Demokratisk og selvstyrt er vi best utenfor EU, skriver Kjartan Moi Andreassen, medlem av Bergen Ungdom mot EU.

I EU-parlamentet ville Norge hatt cirka 13 av 718 seter dersom vi hadde blitt medlemmer. Det er rett under to prosent, og det er dessverre lite man får utrettet med det, skriver Kjartan Moi Andreassen, medlem av Bergen Ungdom mot EU.
I EU-parlamentet ville Norge hatt cirka 13 av 718 seter dersom vi hadde blitt medlemmer. Det er rett under to prosent, og det er dessverre lite man får utrettet med det, skriver Kjartan Moi Andreassen, medlem av Bergen Ungdom mot EU.Foto: AP Photo / Jean-Francois Badias
Kjartan Moi Andreassen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

EU er et byråkratisk makkverk uten like. De eneste som forstår seg på hvor udemokratisk og tung-grodd unionen er, er yrkespolitikere som er på jakt etter enda en politiker-jobb å stille til.

Her er en liten gjennomgang på hvor udemokratisk EU er. 

Ungdomsdebatt: Ja eller nei til norsk EU-medlemskap?

I samarbeid med Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom har Altinget bedt seks unge beskrive hvorfor de mener Norge bør stå henholdsvis utenfor EU, eller hvorfor de mener Norge må melde seg inn i EU.

Hver uke gjennom sommeren vil vi derfor publisere ett innlegg fra Europeisk Ungdom, og ett fra Ungdom Mot EU, der de tar stilling til spørsmålet.

Sommerens første duo (4. juli):

Sommerens andre duo (11. juli):

Sommerens tredje duo (17. juli):

Det europeiske råd

Det er Det europeiske råd som styrer EU. De legger den politiske hovedkursen for unionen, og det er regjeringssjefene i hvert land som sitter her. For Norges del ville det være Jonas Gahr Støre, som vår statsminister, som ville vært vår representant. 

De eneste som forstår seg på hvor udemokratisk og tung-grodd unionen er, er yrkespolitikere som er på jakt etter enda en politiker-jobb å stille til.

Kjartan Moi Andreassen
Medlem, Bergen Ungdom mot EU

Liker du ikke statsministeren vår? Ja, da er det dessverre ditt problem siden han også er den personen som ville utpekt Norges representant til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen er de eneste i unionen som har lov til å foreslå lover.

Ønsker du at din representant i EU skal foreslå en lov som gagner deg? Ja, da får du håpe at representanten som statsministeren utpekte til kommisjonen, er enig med deg og deler ditt syn. Hvis ikke kan du se langt etter noen lovforslag som støtter ditt tankesett. 

Les også

Parlamentet og Ministerrådet

I tillegg til dette har vi også EU-parlamentet. Her ville Norge hatt cirka 13 av 718 seter dersom vi hadde blitt medlemmer. Det er rett under to prosent, og det er dessverre lite man får utrettet med det, men dersom parlamentet faktisk hadde stemt frem en lov eller et forslag som du liker, så får du krysse fingrene for at ministerrådet ikke stanser saken.

Ministerrådet er det høyeste beslutningsorganet mellom toppmøtene i EU. De er den lovgivende makt sammen med EU-parlamentet, og kan stanse alle lover parlamentet vedtar. Ministerrådet består av hvert land sin relevante minister på det området eller temaet loven påvirker.

Demokratisk er vi best utenfor EU

Så, for å konkludere denne byråkratiske labyrinten:

EU-parlamentet, som er det eneste folkevalgte organet internt i unionen, kan ikke foreslå lover selv. Utenom 13 av 718 parlamentmedlemmer, ville du heller ikke hatt noen mulighet til å fjerne politikere som du er misfornøyd med, siden de andre 705 velges fra andre land. 

Hvorfor skal vi være en del av en union som gjør livene våre mindre demokratisk?

Kjartan Moi Andreassen
Medlem, Bergen Ungdom mot EU

Du er også prisgitt den til enhver tid sittende regjering for å peke ut gode kandidater til andre verv, og det er kun de norske. Hvert annet land må selv også gjennom den samme prosessen.

Hvorfor skal vi være en del av en union som gjør livene våre mindre demokratisk? Demokratisk og selvstyrt er vi best utenfor EU, og forsvarsmessig er vi del av verdens sterkeste forsvarsallianse gjennom Nato.

Si nei til EU, og ta del i kampen mot de som vil at Norge skal underkaste seg dette systemet ved å bli med i Ungdom mot EU og Nei til EU. 

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00