Debatt

Stange: EU-medlemskap for Norges beste

Man må ikke være føderalist eller Norge-hater for å være for norsk EU-medlemskap. Tvert imot. Jeg er for norsk EU-medlemskap fordi jeg vil Norge og det norske folk sitt beste, skriver Ulrik Stange, politisk nestleder i Europeisk Ungdom.

Vår regjering kjemper allerede med nebb og klør for å ikke bli hengende etter det europeiske prosjektet. Her vil jeg at vi skal bidra, skriver Ulrik Stange, politisk nestleder i Europeisk Ungdom.
Vår regjering kjemper allerede med nebb og klør for å ikke bli hengende etter det europeiske prosjektet. Her vil jeg at vi skal bidra, skriver Ulrik Stange, politisk nestleder i Europeisk Ungdom.Foto: Heiko Junge/NTB
Ulrik Stange
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Hvorfor er jeg for norsk EU-medlemskap? For å svare på det vil jeg ta dere med på en liten reise.

Samarbeidsprosjekt for fred

Jeg er født i Tyskland, en ung stat som står og har stått i sentrum av europeisk politikk. Enten det er motstand mot romerne, samling av den tyske nasjon, ideer og kultur eller verdenskriger, har Tyskland satt sitt preg på Europa, på godt og vondt. 

For meg virker det litt rart at vi ikke har tatt det siste steget videre som fullverdig medlem.

Ulrik Stange
Politisk nestleder, Europeisk Ungdom

«Aldri mer!», sa vi etter andre verdenskrig. For min del betydde det at mine oldefedre ikke lenger skulle kjempe mot hverandre, men bli familie. Grenser ble ikke lengre flyttet på, men åpnet for hverandre. Frankrike og Tyskland skulle nå samarbeide i stedet for å krige. EU, som vant fredsprisen i 2012, er på mange måter manifestet for denne utviklingen.

De fleste europeiske land tilsluttet seg dette europeiske prosjektet om fred og samarbeid, også Norge til dels. Norge er som kjent for alle og enhver en del av det Europeiske Økonomiske Samarbeidet (EØS), som består av alle EU-land og Norge, Lichtenstein og Island. Her gjelder felles lover for alle deltakerland. For Norge betyr det at vi har samme rettigheter som tyskere i Tyskland og omvendt. For meg virker det litt rart at vi ikke har tatt det siste steget videre som fullverdig medlem. Og her skal jeg vise dere hvorfor jeg synes det. 

Ungdomsdebatt: Ja eller nei til norsk EU-medlemskap?

I samarbeid med Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom har Altinget bedt seks unge beskrive hvorfor de mener Norge bør stå henholdsvis utenfor EU, eller hvorfor de mener Norge må melde seg inn i EU.

Hver uke gjennom sommeren vil vi derfor publisere ett innlegg fra Europeisk Ungdom, og ett fra Ungdom mot EU, der de tar stilling til spørsmålet.

Sommerens første duo (4. juli):

Sommerens andre duo (11. juli):

Sommerens tredje duo (17. juli):

1. EØS

I seg selv kan det virke litt motsigelsesfullt. Hvorfor bli medlem av EU når vi har det vi trenger gjennom EØS-avtalen? Jo, vi har kanskje det vi trenger i form av stabilitet og økonomisk tilknytning, men er det alt vi vil ha? 

EØS er bare en avtale, mens et EU-medlemskap ville gitt oss en plass ved bordet i det som er en politisk arena.

Ulrik Stange
Politisk nestleder, Europeisk Ungdom

Vi blir alltid konfrontert av Nei-siden om at vi vil gi opp vår suverenitet med EU-medlemskap. Nei. Det vil vi ikke, da vi vil styrke vår suverenitet med samråderett. I dagens globale verden er det ikke lengre nok å stå alene. Kina søker allierte, Russland får det ikke til, USA skriker om at Europa må ta større ansvar, og da kan vi ikke være så naive å tro at Norge skal klare det.

EØS er bare en avtale, mens et EU-medlemskap ville gitt oss en plass ved bordet i det som er en politisk arena. For meg er det ikke lenger nok at Norge sier Ja eller Nei til EU-lovgivning. Jeg vil at Norge skal være med og sitte ved bordet, som vi så absolutt har fortjent.

Et norsk EU-medlemskap ville også tvunget norsk offentlighet til å ta stilling til viktige politiske saker lenge før de allerede er vedtatt i EU, og også stilt norske politikere mer til ansvar enn i dag, der de kun henviser til EØS. EU-medlemskap ville derfor demokratisert Norges plass i Europa. 

Les også

2. Energi

Alle husker ACER-debatten, den ene saken som faktisk brakte norsk EU-debatt opp i lyset igjen. Nå har jeg ikke lyst til å rive den opp en gang til, men den er en interessant i den forstand at vi diskuterer lovgivning i Norge mange år etter at EU allerede var ferdigdiskutert.

Norsk energipolitikk handler ikke lengre bare om hvilke vassdrag eller vindparker som skal ødelegge for samene, den er større enn som så. Skal vi eksportere mer gass i perioder der EU trenger mer? Skal vi importere strøm når vannmagasinene er tomme? Eller skal vi satse på atomkraft? 

Skal vi hindre at høye strømpriser sparker norsk industri ut døra, må vi være flinkere, på et europeisk nivå.

Ulrik Stange
Politisk nestleder, Europeisk Ungdom

I dag er hydrogen og karbonfangst og -lagring siste skrik, og Norge vil ta en ledende posisjon i dette. Det hadde ikke vært mulig uten at Norge hadde vært tettere tilknyttet enn bare EØS-avtalen til EU: Norge skal være med i en rekke Important Projects of Common European Interest (IPCEIs). Vestre, Aasland og Støre drar i shuttletrafikk til Brussel for å unngå å bli utelukket av Europas vei fremover. Hadde det ikke vært lettere å bare ha norske politikere som kjemper vår sak der nede hver dag? Skal vi hindre at høye strømpriser sparker norsk industri ut døra, må vi være flinkere, på et europeisk nivå. Det nytter ikke å mase om utenlandskabler (som forresten er rene bilaterale prosjekter) når vi ikke har mer kapasitet nede i Brussel.

3. Forsvar

For noen uker siden lå et hangarskip med flere fly enn det norske luftforsvaret i Oslofjorden. Er ikke det litt flaut? 

Jeg ønsker oss mer påvirkning og demokratisk representasjon, en bedre fremtid, og et Europa der Norge er med og former fremtidens Europa.

Ulrik Stange
Politisk nestleder, Europeisk Ungdom

Det er ikke tvil om at Nato med USA er Norges viktigste sikkerhetsgarantist. Likevel må vi ikke glemme at det er en krig i Europa, som er nærmere oss enn den er USA. EU-land som Tyskland har endelig snudd og satser igjen på opprustning, og Finland, med Sverige hakk i hæl, er nå Nato-medlemmer. Men USA har som kjent krevd at Europa tar mer ansvar for egen sikkerhet.

Norsk forsvarsmateriell kommer stort sett fra Tyskland. Håndvåpen, nye stridsvogner, lastebiler og ubåter med mere. Norge har til og med innsett at Europas satsning på forsvar har fått vår forsvarsminister, og min gamle ordfører for Senterpartiet, til å signere ny forsvarsavtale med EU. Hvis EU ikke hadde vært viktig for forsvar, hadde aldri en Senterparti-minister signert en slik avtale.

Det beste for Norge

For å fullføre reisen vil jeg bare si at man ikke må være føderalist eller Norge-hater for å være for norsk EU-medlemskap. Tvert imot. Jeg er for norsk EU-medlemskap fordi jeg vil Norge og det norske folk sitt beste. Jeg ønsker oss mer påvirkning og demokratisk representasjon, en bedre fremtid, og et Europa der Norge er med og former fremtidens Europa.

Som vi ser så kjemper vår regjering allerede med nebb og klør for å ikke bli hengende etter det europeiske prosjektet. Her vil jeg at vi skal bidra. Det er jo tross alt typisk norsk å være god. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00