Henrik Asheim (H): – Regjeringen bruker mye penger, men lite på en av våre viktigste oppgaver

«Et sosialt budsjett» eller «politikk som holder flere utenfor arbeidslivet»? Regjeringens prioriteringer på arbeidslivsfeltet i revidert nasjonalbudsjett vekker både ros og misnøye. Les noen av reaksjonene her.

Høyrepolitiker
Henrik Asheim er en av flere som har kritiske merknader til regjeringens
forslag til revidert nasjonalbudsjett.
Høyrepolitiker Henrik Asheim er en av flere som har kritiske merknader til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
0:000:00