Icon
Prøv 14 dager gratis
Våre 6 fagpolitiske nisjer dekker norsk politikk med innsikt.
Er du allerede abonnent? Logg på eller bestill et gratis prøveabonnement her.
Debattstafett: Har arbeidslinja blitt et skjellsord?
Vis alle
Finans Norge: Kompetanseheving er nøkkelen for å sikre arbeidslinja

Finans Norge: Kompetanseheving er nøkkelen for å sikre arbeidslinja


Fasting og Moen: Evig og tro til Arbeidslinja faller!


Stokke Hougen svarer: Vi må faktisk stimulere mennesker til å jobbe


Leder i Samfunnsviterne: Debatten sporer av med politiske slagord


Bollestad (KrF) svarer arbeidsministeren: Det er alltid et men med Arbeiderpartiet


Arbeidsministeren svarer Bollestad (KrF): Arbeidslinjen er viktig for familien


AAP-aksjonen svarer Nordby Lunde: La arbeidslinjen bli en velferdslinje


Olaug Bollestad: Arbeidslinja er ikke viktigere enn familien


Arbeidsministeren: Velferdsstaten og arbeidslinjen trenger hverandre


Stokke Hougen: Arbeidslinjen sikrer ikke alt, men den sikrer verdighet for flest mulig


Østerud: Vi får ikke flere arbeidstakere fremover. Så lederne må ta vare på folkene de allerede har


Velferdsalliansen: Arbeidslinjen hjelper ikke mennesker tilbake til arbeid


Rina Mariann Hansen (Ap): Kan man pirke i arbeidslinja uten å oppgi målet om arbeid til alle?


Henrik Asheim (H): Vi står alle på arbeidslinjens skuldre


Einar Øverbye: Er arbeid et onde eller et gode?


Kenneth Stien: Oppgrader til Arbeidslinjen 2.0 – en mer human arbeidslinje


Heidi Nordby Lunde (H): Velferdsstatens iboende dilemma


Mímir Kristjánsson (R): Et forsiktig håp er tent om en ny arbeidslinje


Pål Behrens: Temperaturen rundt begrepet «arbeidslinja» har økt


Fellesorganisasjonen: Fra plikt til rett i arbeidslinja


Andreas C. Halse: Arbeidslinjen handler om mer enn nivået på offentlige ytelser


Nav-direktøren: – Vi er nødt til å gjøre porten til arbeidslivet vid og døren høy

0:000:00