Debatt

Gina Gylver: Grønn kraft skal ikke grønnvaske oljenæringa

Når vi skal kutte utslipp raskt nok og samtidig ha tilstrekkelig med ren kraft til det grønne skiftet, må vi kutte i produksjonen av olje og gass. Men det er ikke en god nok løsning alene, og må derfor akkompagneres av mange andre tiltak, skriver Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom.

Vi må kutte i produksjonen av olje og gass. Vi må satse på havvind, nærvind, solcellepanel på alle tak og oppgradering av vannkraftverk. Vi må sørge for at vi sparer energi der vi kan, skriver Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom.
Vi må kutte i produksjonen av olje og gass. Vi må satse på havvind, nærvind, solcellepanel på alle tak og oppgradering av vannkraftverk. Vi må sørge for at vi sparer energi der vi kan, skriver Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom.Foto: Thor Due/Natur og Ungdom
Gina Gylver
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Hvordan skal vi få ren kraft til det grønne skiftet? Diskusjonene rundt dette spørsmålet går for fullt i alle partier og aviser, og står i fare for å uthule både verneplaner, klimamål og menneskerettigheter. I skyggen havner det viktigste tiltaket vi har: Å la olja ligge. 

Debattstafett: Hvordan skal Norge få ren kraft til det grønne skiftet?

Norge skal gå fra å være et land med høye årlige klimagassutslipp, til å bli et lavutslippsland – innen 2050.

Dette er ett av de mest interessante – og krevende – spørsmålene vi nå står overfor, og i Altinget er vi opptatt av å skape en faktabasert og interessant debatt om temaer som er på den politiske agendaen. 

Etter at Energikommisjonen la frem sin rapport 1. februar, inviterer Altinget Klima og Energi sentrale premissleverandører innen politikk, organisasjoner og næringsliv til å delta i en debattstafett. 

Les tidligere innlegg i stafetten:

La oss definere «det grønne skiftet» som å nå klimamålene. Å nå netto null utslipp i 2050 kan iblant virke like lite realistisk som at Støre blir tidenes mest populære statsminister. Men der sistnevnte er mest relevant for Støre og Arbeiderpartiet, vil det å ikke nå klimamålene få katastrofale konsekvenser for milliarder av mennesker.

I tiår etter tiår har vi satt klimamålene til side hver gang de har blitt litt vanskelige å innfri. Denne livsfarlige prokrastineringen har gjort klimakrisen til et faktum som tar menneskeliv allerede i dag. Det er rett og slett ikke et alternativ å utsette målene nok en gang, og da må vi ta noen tøffe valg her og nå. 

Utilstrekkelig å elektrifisere sokkelen

For å kutte utslipp raskt nok, har både regjeringen og oljenæringen satset tungt på én løsning: Å elektrifisere sokkelen. Miljøbevegelsen har lenge vært kritisk til denne løsningen, særlig elektrifisering med kraft fra land.

Til tross for at olje- og gassektoren står for over en fjerdedel av Norges samlede klimagassutslipp, er dette bare toppen av isfjellet. 98 prosent av utslippene kommer når oljen og gassen forbrennes i utlandet, og elektrifisering av plattformene har derfor en liten klimaeffekt samlet sett.

Det eneste fornuftige unntaket er elektrifisering med havvind, hvis oljeselskapene pålegges å bygge ut havvind som senere kan gi kraft til grønn industri på land. 

At oljenæringa klarer å kutte sine utslipp ved å elektrifisere med kraft fra land, rettferdiggjør ikke menneskerettighetsbrudd.

Gina Gylver
Leder, Natur og Ungdom

Også for regjeringen blir elektrifisering av sokkelen litt vondt, når strømprisene skyter i været og det varsles kamp om krafta. Mange politikere har en lei tendens til å fremstille det som om det kun finnes to reelle valg: Å elektrifisere sokkelen med kraft fra land og dermed bygge masse vindturbiner i sårbar natur, eller utsette klimamålene. Det finnes derimot et tredje alternativ. 

Gina Gylver
  • Leder av Natur og Ungdom siden 2022.
  • Meldte seg inn i Natur og Ungdom i januar 2014.
  • Fylkesleder for Oslo Natur og Ungdom fra 2017.

Det burde verken være revolusjonerende eller radikalt, for løsningen er altså å redusere aktiviteten på norsk sokkel. Dette vil kutte utslipp både nasjonalt og globalt, bidra til å styre investeringer og arbeidskraft over i grønne næringer, som foreløpig ikke kan konkurrere med oljenæringas lønnsomhet, og spare naturen for enorme inngrep. Samtidig må vi satse massivt på energisparing, og så skal vi produsere mer fornybar energi. Men da kan denne kraften gå til bedre ting enn å grønnvaske fossilindustrien. 

Fosen et hårreisende eksempel

Det er ekstremt viktig å prioritere godt, for kraftproduksjon er sjeldent problemfritt. Alle har fått med seg hvilke dilemmaer som dukker opp når vi skal bygge ut mer fornybar energi – og det verste eksemplet ligger i Trøndelag. 

Det er feil prioritering å bygge ned verdifull natur for å hjelpe oljenæringa med å kutte utslipp.

Gina Gylver
Leder, Natur og Ungdom

På Fosen står to enorme vindkraftverk i full produksjon. Samtidig har det gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene som bruker områdene.

Olje- og energidepartementet har enda ikke kommet med en avgjørelse i saken, men Sametinget er krystallklare på at den eneste løsningen som stanser rettighetsbruddet vil være å rive turbinene og tilbakeføre landet til reindrifta.

Samtidig som samene på Fosen kjemper for sine grunnleggende rettigheter, har oljeselskapet OKEA søkt om å elektrifisere oljeplattformene Draugen og Njord med kraft fra Fosen.  

Saken gir oss et hårreisende eksempel på hvilke fallgruver vi må unngå i denne store omstillingen. At oljenæringa klarer å kutte sine utslipp ved å elektrifisere med kraft fra land, rettferdiggjør ikke menneskerettighetsbrudd.

Les også

Diskusjon om kraft er diskusjon om prioriteringer

Når vi skal kutte utslipp raskt nok og samtidig ha tilstrekkelig med ren kraft til det grønne skiftet, må vi altså kutte i produksjonen av olje og gass. Så er ikke det en god nok løsning alene, og må akkompagneres av mange andre tiltak.

Vi må satse på havvind, nærvind, solcellepanel på alle tak og oppgradering av vannkraftverk. Vi må sørge for at vi sparer energi der vi kan – for eksempel ved å senke fartsgrensen på norske veier, bygge jernbane i stedet for motorvei, etterisolere bygg, støtte strømsparingstiltak i private hjem, og innføre tiltak som kutter i flytrafikken. Energisparingstiltakene fortjener en egen kronikk, men i mellomtiden kan jeg anbefale denne kronikken fra Naturvernforbundet

Det som er best for oljenæringa, er ikke automatisk best for fellesskapet. Faktisk er det ganske ofte motsatt, særlig hvis man utvider tidshorisonten en smule.  

Gina Gylver
Leder, Natur og Ungdom

Diskusjonen om kraft er en diskusjon om prioriteringer. Det er feil prioritering å bygge ned verdifull natur for å hjelpe oljenæringa med å kutte utslipp, samtidig som de øker produksjonen og dermed også de globale forbrenningsutslippene. Det som er best for oljenæringa, er ikke automatisk best for fellesskapet. Faktisk er det ganske ofte motsatt, særlig hvis man utvider tidshorisonten en smule.  

Og bare så det er klart: Norge skal ikke være et land der vi bryter menneskerettighetene for å elektrifisere oljeplattformer. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00