Hilmar Rommetvedt (71)

Forsker I, Norwegian Research Centre (Norce)
Tidl. forskningsleder, Rogalandsforskning og Iris, professor II, Universitetet i Stavanger
Utdannet: Cand. polit. i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 1980), Dr. polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Universitetet i Bergen, 1992)
Fødested: Sola

16. oktober 1951 Hjemmeside

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon